Відомості про Ратаю (РАту, АРРАту, ДаАРИЮ, Гиперборею) Північну батьківщину Людства

Автор: ARIJ RAdaSlav  /  Категорія: Веды, Новини, Статті, УКРАЇНА (УКРАИНА)

РАтая мае багато назв, зокРАма:
1) Вhдичеські, первинні назви хРАнимі РАхМанськими РАдами, що неухильно дотРАмуються Конів та безперервно передають відомості від Вчителя до учня: РАТаСваДа (одне з найдревніших), УкРАЯнА, УкРАЯнА ОСТРАвійська, СТАРРА УкРАїна, О’V’¤-ОСТРАвія (ОВієстьЯн, ОВієстій, — має два смислові значення: «(ОстРАви) Істинно Знаючих Духів», «Те, що навколо Вестія» — ЦентРАльного ОСТРАва РАтаї на якому була МаРА-КоРА), РАтая, РАтаія, РАтанія, РАтанья, РАтан’я, РА’Т’¤», МагаРАтанія, РАтаія Велика, РАтанія-ЧатваРАОСТРАвія, ОАлАтАРРАтая, АлАтРААРІЯ, ОСТРАвія СьВятКоша ВсеНадВічного, ’В’¤ (ВhдіЯн), ВєдіХРАн, СеВеРАй, СівВеРАйя, АРРАда, АРРАдая, СваАРРАдія, СеКоРАйя, Палія, Полія, Тулія, СваПриТулія, Тулайя, Тула (первинно всі сі тульські назви РАтанії походять від назви РАяну),

2) ПізнёСловянське: ОРеховий ОСТРАв; Вhденець; Лёденець;
ОСТРАв РАхманів (з ТРАдиціях започаткованих писаннями «Слово о РАхМанах та предивном житії їх» та «Хождінія Зосіма до РАхМанів»),
ОСТРАв (ОСТРАви) Блаженства (Блажених); Буян;
МакАРейські ОсТРАва («МакАРhйські ОстРАви» = «ОстРАви, що є Отчизною АРевичів»);
Князівство Кощія БезъсМеРАтьного (первинно Коша (також РАдаКоша) — тобто Солоньця, бо «Кот» з давніх часів був знаком РА СолоньцеНадБога, в пізні же часи християни ототожнили БезсМаРАтного Коша з худим (шкуРА й кості) атказАРем (аскетом) Кошієм (інд. — Кашяпа), а також з деманами куциями, що також звалися і «коуциями», чи «коущиями», та обвили всяким вРАньєм, що ёго лиш могли вигадати);

3) Єгипетське: Та-НАТОРА.
Єгиптяни читали і в одну стоРАну і в іну, отже «Та-НАТОРА» могло читатись і як «НАТОРА-Та». «НАТОРА» се одне з ІМЕН РА, під яким давні єгиптяни відали РА як РАда (Рода) ВсеВишнёго — БОГА богів, ПРАЩура і Отця СьВітів, Господина ПриРАди. Отже єгипетське «Та-НАТОРА» є бРАтнім чи похідним відносно Відичеського «РА-Та».
Єгипетські СьВященні Писанія кажуть, що се була СьВященна місцевість, де жили давні Боги (зокРАма, РА та Тот), і звідки вони РАзом з ПРАЩурами єгиптян прийшли до Єгипту. Ся СьВященна місцевість знаходилась за множество морів від Єгипту, ще далі від Пунту.
Пунт — держава, яку як молодший бРАт шанував Єгипет, хоч єгипетський Князь — ФаРАон, і звав себе властителем обох Єгиптів (Північного і Південного = Пунту і Єгипту, а не двох частин Єгипту, як лгуть нинішні єгиптологи) подібно до того як недавно після розпаду Великої Київської Русі — удільні князі, і навіть московські князьки, які ніякого відношення окРАм колишнёї залежності до Києву не мали, почали звати себе «князями всія Русі», але все одно єгипетський князь шанував Пунт і надсилав туди подарунки.
Де ж був сей «Пунт» ? Нинішні єгиптологи кажуть, що десь на узбережжі Червоного моря. Держава Пунт мала бути РАвною, коли не могутнішою за Єгипет і від неї мали залишитись якісь залишки, але в тій місцевості нічого подібного нема. Нема і ніколи не було там і назв, більш менш, хоча б віддалено співзвучних сій назві. До того ж є описання експедицій, що відПРАвляли єгипетські князі (зокРАма княгиня Хатшепсут та Князь РАмзес ІІІ) до Пунту, і сі описання кажуть о довготривалій далекій подорожі що тривала інколи близько 3-х літ, а до Червоного моря від Єгипту, хоч по воді, хоч пішки рукою подати.
Але співзвучні назви «Тунту» є на березі іного, Чорного моря, як воно нині зветься. Давні греки же звали ёго Понт. Слово «понт» в їх мові означало «море», але оскільки ніякі іні моря вони так не звали то се означає, що не від їх слова пішла назва моря, а від давнёї назви моря «Понт» пішло їх слова зі значенням «море» — «понт».
На узбережжі саме сёго моря і була держава Понт, що знаходилась на ёго південному узбережжі, в пізні часі ся держава була огречена, але до її складу входила і Колхіда (Кавказ) а се як відомо шанована місцевість і для давніх греків, з якої вони попри все викРАли «золоте руно». Очевидно, що були і іні держави з подібними назвами, зокРАма пізніше се море стало зватись не Понтійським, а Руським бо панівною силою на нім стала Русь, до складу Київської Русі входили і СіВеРяни, що жили на північному сході нинішнёї УкРАїни, але їх РАдня, з такою ж назвою, жила і БолгАРІї та Румунії, куди пізніше ходив СьВятий Князь СьВятоСлав.
За звучанням «Пунт» = «Понт», вРАховуючи те, що в давнину часто писали не через «о», і не через «у», а через «оу».
Але тут є й ще три докази:
По перве: жителі Пунту на єгипетських зобРАженях зобРАжені білошкірими і світловолосими, а такі не водяться на узбережжі Червоного моря, але є на узбережжі Чорного.
По друге: на Кавказі донині є залишки негроїдів, яких Єгипетські владики подарували князям Понту (се було ще до огречення Понту).
По третє: слід згадати, що фаРАони звали себе владиками двоє Єгиптів, один се звичайний Єгипет, владиками якого вони дійсно були і який в давнину звався СеКоПтах, а другий се їх ПРАбатьківщина: в СьВященному ОБРАзі якої поєднались РАтая-УКРАЯна, що також звалась СеКоРА та Коліда (грецьке «Колхіда»), що колись входила до князівства СеКРАМа.
«Птах», «РАМа» та «РА» се ІМЕНА Одного і Того ж ВсеВишнёго РА, отже по суті між назвами «СеКоПтах», «СеКоРА» та «СеКРАМа» нема РАзниці, бо вони позначають місцевість де живуть люди істинно НаПРАвлені К (до) ВсеВишнёго РА.
Отже все збігається (детальніше відповідності Пунту і Понту читайте у Ташкинова І.В. в книзі «Древний Египет и Русь»).
Визначившись з місцезнаходженням Пунту = Понту, повертаємось до Та-НАТОРА = РА-Таї. Вона як відомо з єгипетських писаній далі від Пунту=Понту, за морями, і дійсно північніше від протилежного кінця Чорного моря знаходилась РАтая-УКРАЯна = (нинішня, чи мала) Та-НАТОРА, а далеко на північ від сих місцевостей колись була Божественна РАтая-ОСТРАвія = Та-НАТОРА.

4) Інгліністичне: ДаАРІЯ.
Нині є багато тверджень відносно самого Інгліїзму: є фанатики, що кажуть неначе «Інгліізм» се «первопричина» всіх причин, але є і такі, що кажуть неначе сам А. Ю. Хіневич винайшов весь Інгліїзм. Відичеські же СьВященноСлужителі РАхМанської ТРАдиції Шлях СААГАСТА, на основі вивчених відомостей, роблять припущення, що коли як сказано в Відах ще близько 100 000 л. т. певні АРевицькі племена почали переселення з РАтаї, то в той час одними з первих втекли і предки сучасних «омських інглінгів». Від тих часів вони і існували у майже ізолёваному стані і змінювались та деГРАдували по своїму. На користь сёго свідчить і те, що інглінги нічого не знають о війні з Князем Тьми, що була 36 000 літ тому, се так і має бути бо на той час протоінглінги вже втекли з РАтаї, а оскільки їм доводилось обживати нові місцевості, внаслідок чого вони стали будівельниками і пахарями, але аж ніяк не космічними воїнами, що приймали участь в тій війні. До того ж найймовірніше вони були лищ однією з таких малочслених групок втікачів. І все се дає нам кРАще зРАзуміти те чому інглінги нічого не знають о тій війні — вони незнають бо не приймали в ній участі, а АРевичі-РАтайці приймали в тій війні участь і перемогли.
В нинішні же часи Хіневич лиш пришив «протоінглінгам» скандинавську назву та трохи видозмінив ідеологію для своєї ж величності та зручності. Відтак і інгліістичні описання РАтаї, яку вони звуть ДаАРІєю, до певної міри описують одну з граней частини ПРАвди о РАтаї, хоча подекуди вони є і перекривленими.

5) Грецьке: Гіперборея, ОСТРАви Блаженства, Аркадія, Князівство Світла, Сад Гесперід, Fула, Fуле, Тула, Туле, Твердиня Кроноса,

Тут же важливо відмітити, що в греко-античних писаннях описується, що РАта-Гіперборея знаходиться в «Скитському морі» чи «Скитському океані» отже се ясно свідчить, що греки РАзуміли тотожність між гіперборейцями і скитиами бо скити (АРевичі), що в часи греків жили в Євразії — в ПРАдавні часи жили на РАті (Гіпербореї).

6) Римські: Тула, Туле, Тhула, Тhуле, Ултіма Тhуле («НадТулія» — римський однозначник грецької «ГіперБоРАя» — «НадБоРАя»),

Тут же важливо відмітити, що римський воївода Констанций Хлор, як свідчать перекази, вів свої полчища до Британії не стільки для розширення Рим. імп. та здобуття військової слави, скільки для наближення до Північної ПРАБатьківщини — місцевості «більш за все СьВятої та більш за все близької до небес.

7) Античні: Туле, ГіперБоРАя, ОСТРАви Блаженства,

8) ІРРАнські: ПРАбатьківщина

9) Індійські: Первинна ПРАбатьківщина АРійських наРАйдів, ШВентадвіпа (СьВятадвіпа) Білий ОСТРАв.

10) ШуМеРські: ПРАБатьківщина, Обитель богів, «Туль-мун» «[Первий] притулок манів (людей)».

11) КАРельське (кАРело-фінське): САРола, САРІола, Похúёла, Північний ОСТРАв Блаженства,

12) Німецькі: Тhулія, Тhула, Тhуле,
(О Тулі писав навіть Гёте, в баладі «Тульський князь».)

13) АРРАбські: Тулія (Великий Північний ОСТРАв -Тулія, на якому знаходиться ГоРАд — Тулія),

14) Японське: ОногоРАджима.

15) Кельтські: СТРАна дев’яти ОРешарів Буан,

16) Гесеріадські (Алтайсько-тібето-монголо-бурятські): Князівство ЕРлік-хана, Північна Шамбала, КРАїна ХоРАв, ШаРАблинська, ШаРАйдайська КРАїна.

17) Калмицькі: Бумба (де є гоРА (Су) МеРу), Ганга,

18) Китайські: Пенлай, Пенлайдао, (частково) Інчжёу – назви РАти-ЧотиРА-ОстРАвії та МаРА-КоРАї….

19) Фінське: СаРАйАс, що перекладається як ЦАРство СьВітла, але може й перекладатись як «Се РАй Ясний».

20) Тибетські: Північна Шамбала, АгАРтха.

21) Нинішні: АРктида, АРктогея, Північна ПРАбатьківщина, Сіверія, «Північна Атлантида».

 

 

Відомості о РАтаї:
Сиву давнину на Північному Полюсі існував континент, що звався РАтаією. – «Місцевістю РА» («тією, [що належить] РА»), на якій з початку віків жили АРевичі. Земіє тьіа тьмами рік посhщена була, так що була схожа на десятки остРАвів.
(Початок описання РАтаї з кн. МаРАкіЯна СваСлава Вепщицьського 1909 л.)

1) Опис РАтаї-ПятиОСТРАвії
І з чотирёх земій великих тая земь складалась, а межи ними чотири ріки великі і тії з сеРАдини текли, аж за кРАї ёго виходили. В сеРАдіні ГоРА була і вона яко злато під пРАменями Солонця блищала.
(продовження описання РАтаї з книги МаРАкіЯна СваСлава)

Сей континент був північними окРАїнами ЄвРАзії й Північної Америки, які заповнювали весь пРАстˇор нинішнёго Північного океану. Та від своїх материків сі окРАїни були відділені ріками, тому з першого погляду здавалося що се є один цілісний материк, але подрібнений ріками. Континент складався з читирёх великих остРАвів РАзділених чотирма великими ріками. Ріки витікали з внутрішнёго моря посеРАд якого був остРАв, а на нёму коРА (ГоРА). Та гоРА була давно згаслим вулканом, імя її було МіРА-гоРА. – «МіРА», «МаРА»…. бо АРевичі знали що пробудженія сёго вулкан буде одним з причин знищення РАтаї. З МіРА-гоРАї стікало чотири ріки, що були чітко ОРєнтовані на чотири стоРАни СьВіту.

МіРА-гоРА за своїм походженням була вулканом, але по Волі РА і замислу РАхМанів була перетвоРАна АРевичами у першу піРАміду, покРАту златими пластинами, що були зварені в єдине.

Злата дзеРАкальна поверхня МіРА-гоРАи Сяяла під пРАменями РА, а в південь здавалося що сам Вишній СолонцеНадБог зійшов на її веРАшину. І Сяйво то було прекРАсне і неповтоРАне.

Всі піРАміди і кРАми єгиптян, індійців, шумерів і акадців, індіанців, та й іних племен за своєю КРАсою, досконалістю та величчю є лише одною тисячною тіні воістину прекРАсної МіРА-гоРАи.
Слава РА і АРевичам, що збудували її !!!!
МіРА-гоРА Сяяла і вночі в десятки РАзів яскРАвіше Місяців.

Там колись АРІЙ од РА у Мані РАдився, і АРевичів поРАдив, і од того часу час од часу і до нині РАдиться серед нас. Зходячи не рідше ніж через 5000 літ АРІЙ допомагав АРевичам як міг.: Давав їм Вhди поВhді і ЗаВhди, Кони, ПоКони і заКони і нагадував їх яко ті забуті були; давав АРевичам технічні Вhди і казав як, що і де кРАще будувати; як, що і де виРАщувати….
Сходили з ним і іні боги: Януш-Кісек ёго, Білобог з Білою (богинею), Кришній, Хорів, НуАн і Анна, Полевик і Полева, Лісич й Лісуна, Дон з Даною, Оувсеньій і Оувсинья, Вій і Славуна, Дій і Діва та й іні….

На РАтаї жило багато людей, тому багатоповерхівки для неї були звичайним явищем, от тільки вони будувались за Відичеськими Канонами і ні як не шкодили людям живущим в них, а інколи навіть і допомагали їм.
В таких будинках поверхів могло бути від кількох до кількох десятків і сотень.
Для підтримання ЛАду в приРАді на кришах будинків садили сади.
Цікаво, що набагато пізніше наслідуючи давнім будівлям РАтаї в Вавилоні було влаштовано піРАМіду з «Висячими садами».
Було на РАтаї і множество заводів і майстерень РАзного РАвня технічного РАзвитку: від того РАвня, що мали наші ПРАЩури ще й за часів Київської Русі — й до настільки технічно продвинутого, що нинішній цивілізації о такім РАвні можна лиш мріяти.
Кладовищ на РАтаї не було, бо залишки людського тіла по тому як ёго лишав Дух-ІСКРА, палили.

Відтворення вигляду «Висячих садів» Вавилону.
2 «РАсові» обставини на РАтаї
В РАсовому відношенні РАтаія була двоєдною: її населяли діти АРІЯ АРевичі – люди кРАсивої зовнішності і Великої Душі, їх шкіРА була білою-білою, білішою за сніг. А їх очі і волосся було чорнішим за чорнозем наш. АРевичі поділялись на дві основні частини: АРРАМаничі — діти АРРАМана, що мали Агняний відтінок чорного волосся та АРьяМаничі — діти АРія, втіленого у людському тілі, що мали синій відтінок чорного волосся. Діти Білобога: Білобожичі були – білошкірі, білоокі і біловолосі. Жили там і діти Лісовика і Полевика – зеленоокі поляни і синёокі діти Дона – доничі, данавичі діти Дани та Кощія, і діти Ана Айничі. Були і деякі іні чисельність яких була майже невідчутною…. Тут дуже важливо є підкРАслити, що не дивлячись на відносну багатоРАсовість, на РАтаії міжРАсових шлюбів небуло. І ніхто собі такого навіть уявити не міг, яко і неможна уявити шлюб між соколом і коРАвою, чи їжака з конем.

Тут же слід сказати і о походженії та первиному значенії славного слова «РАСа». В давнину воно часто писалось як «РА½а» чи «R½» Вино складається з двох частин. Перша се є Єдине Істинне ІМЯ ВсеВишнёго РА. Склад «Са» (точніше «½а») вказує на походженія. Отже «РАСа» означає «[те що походить] з (с) РА» бо всі жителі РАти відали своє походженія від РА. Наші ПРАЩури відали, що вони є самостійними частинками ВсеВишнёго РА, що на початку СьВіту отРАмали свої Душі і від тоді міняють тіла у вічному колі перевтілення.
Первинно означаючи «Ісходяща з РА», слово «РАСа», згодом також отРАмало і іні значення, що не протиречуть основній суті сёго слова, а лиш кРАще визначають ёго гРАні: «Чистота» (західне); «Істинна», «Істинність» (в РАТРАї РАдаГаста); «РАСА», як «Роди Асів СтРАни Асів» (на сході і у нинішніх інглінгів); «Вища благодатна Істина і Чистота» (в деяких Білобожицьких культах); «Вища Істинна РАдасть і насолода» бо Вища Істинна РАдасть і насолода є Ісходящою з РА» (в СеКРАМаї та Інетії).
З давніх часів жителі РАти звали себе «РАсинами» — «РА Синами» («Синами РА») і ся назва хРАнилась до самого нашестія християн. А по їх нашестію була запрещена найлютішим чином. Колись частина АРевичів жила над Італією (та в Італії), але тамтешні жителі внаслідок своєї мовної деГРАдації стали звати їх «РАсенами»….
Пізніше ж коли на СьВятоУКРАЯнських місцевостях наша самоназва «РАсини» була запрещена попи зРАзуміли, що повністю запретити її вони немають сили тому вони змінили її до звучанія «Русини» і в такому вигляді дозволили вживати УКРАЯнцям. В звуковому відношенії РАзниці між сими словами великої нема, але в оБРАзному значенії попи досягли своєї мети, бо звучи себе «Русинами» УКРАЯнці РАзуміли себе вже синами Русі а не РА….

Колись над Адріатичним морем була держава КРАйна…. На схід від неї ХоРватія — князівство синів Білобога ХоРАса, що втілившись мав імя ХоРАвАс (ХоРАв, ХоРів, ХоРват, ХоР), а далі на схід СеРбія. Як відомо Кий, КРАк, Лях, Щек і ХоРАват є братами, а відтак і їх нащадки є РАдними. Через тисячоліття невидимий ланцюг єднає РАсинів УКРАЯнців, РАсенів-ЕтРусів, сеРбів і хоРват. Навіть нинішні вченні визнають, що всі вони — суть Словяни, тому й не має бути дивним, що на історичних кАРтах і в атласах з РАннёго середнёвіччя згадується сеРбське місто РАСа, що в 13-у столітті нинішнёї ери було навіть столицею СеРбії.
Слава Вічній СьВятій і Єдиній, РАСі ! Слава ВсеВишнёму РА !!!!

РА є ВсеВишнім, а отже Головним у всіх ВсеСьВітах та й по за ними. РАса (РАта, РАта-РАса) завжди була головною державою на нашій земі (планеті). Головний наказує, а отже «РАйче», і головним має бути лиш РАсин. Головні подібні до голови, а головний до Духу, як сказано в Відах, голова же має бути ясною, а слово РАса одним зі значень має «Ясність» та «Чистоту»….

Всі сі ОБРАзно-звукові послідовності призвели до того, що в Інедії головні стали зватись «РАшинами» та «РАйчами», а пізніше «РАшами» — «Рішами» та «РАчами» (РАзновид слова «РАджа»). В пізні часи словом «РАши» («Ріши») стали позначати вищіх і найкРАщих СьВященнослужителів, а словом «РАча» («той хто наказує») стали називати «КРАщих Князів».
Одначе інколи навіть в пізні часи, наслідуючи давні ТРАдиції, найкРАщих з Князів-СьВященноСлужителів називали «РАча-РАша» чи «РАйча-Ріши», (інколи також «РАджа-Ріши»), що означає «Наказуюючий від ІМЕНІ РА РАсин».

Подібна сПРАва відбувалась і у АРеевичів Близького Сходу, що згодом були асимілёвані семітами і частково дали їм свою молву. Так словами з коренем «РАш», «Рош» чи «Реш» в семітських мовах мають значення як «підняття», «Голова», «головний», «верхній», «Первинний», та деякі іні і зобРАжувався у вигляді голови стилізованої під Боугву «Р».
В біблії «РАта» часто називається «наРодом Роша», що дослівно означає «головний наРод», «найКРАщий наРод», «Первинний НаРод», «наРод, що йде Шляхом Духовного підняття».
Дещо подібне можна відстежити і в іних мовах, але метою сёго є іне, просто показати, що слово «РАса» є достатнё давнім і ёго основна суть несе саме такі значення, як було зазначено вище.

Тут же буде доцільно описати і кілька термінів народознавства та видознавства, які застосовувались нашими ПРАщурами.:
1. АРевичі — Духовні і тілесні сини АРІЯ.
Оскільки пізніше АРевичі духовно та тілесно асимілювали деякі іні народи, то ті народи також отРАмали почесну назву АРевичі, що додавалась до їх самоназви.
2. РАса — Духовно-політичний союз АРевичів та іних близьких видів Маничів, що сповідували ВідІЗМ, малидостатнё великий об’єм мозку, РАзвинену систему тонкого чуття, видіння та молвлення, мали білу шкіру.
Сей союз існував з 24 по 6 тисячоліття до нинішнёго часу. В Відах описується, що в попередні часи (множества тисяч літ тому) існували і іні подібні Духовно-політичні, чи Духовно-політично-військові союзи.
3. Маничі — живі істоти, живущі в сеРАдніх місцевостях СваРАги, сі живі істоти мають умствений РАзвиток близький до РАвня АРевичів, але інколи їх умственний РАвень може бути вищім чи нижчим від РАвня АРевичів, АРевичі і самі називаються Маничами.
Зовнішній вигляд Маничів приблизно однаковий і схожий на вигляд АРевичів, хоча колір шкіри та очей, а також зріст та об’єм мозку можуть РАзнитися.
До Маничів належать: ДаЯнТаАРІЇ, ХаДжаМани, КсаАРії; Леги, ДРАвіди (після свого преоБРАження підчас входу в наш СьВіт), АРевичі та ними асимілёвані і похідні від них; Первинні Білобожичі живущі на іних земях; Первинні Чорнобожичі; ПсіРАКсаШани (живі стоти, що стали демонами-атеїстами-богоборцями-людоїдами внаслідок своїх душевних особливостей).
4. ДзаЖаЕнцеЁнМан — живі істоти РАзної біологічної будови та РАвня умственного і Духовного РАзвитку, що є у СьВіті.
(Скіперовичі (мислячі рептилії); Мислячі РАслини; ЁнРАКсаШани (біологічний вид деманів атеїстів, що їдять іних живих істот і отримують всі знання з’їденої істоти та можуть передавати їх своїм нащадкам).)
5. ДзЖивЯна — всяка жива істота з більш менш відчутним РАвнем Самосвідомості.
6. ДзЖива — всяка втілена ІСКРА (Дух).

3 Віди РАтаї
Вhди були відомі всім АРевичам, Білобожичами та всіма іншими РАтайцями (РАтАРІЯм). Оснивних ЗбіРАк Вhд було чотири:
дві наукові:
1) «СьВята Вhда» — Вhда РА (Вhда ВсеСьВіТотвоРАчих діянь РА + Вhда ПРАЯвів РА + Вhда ІМЕН РА + Заповіт АРІЇВ + Вhда ПРАдавніх Подій + деякі іні Вhди, в залежності від кожного окРАмо взятого зібРАніє….);
2) «Злата Вhда» — Вhда Кришнія (Вhда Всебожя + Вhда обРАдів + Вhда Земі (Землеопис і Землебудова) + Вhда Непрітема (Зеленбога) + Вhда Скіперів+ Вhда Мана + побутові, будівельні, пристРАєві, та й іні Вhди….);
3) РАйКоТаВіда (МанКоРАйя-Віда + РАйкТа-Віда + СлавоВіда + Збірки РАзних зверненнь до ВсеВишнёго РА РАзних РАхМанів, СьВятАРів та Князів);
4) ПРАвієВіда (Поучінія РА (РА час від часу низходить (ПРАГаст, АсГаст, РАдаГаст, СААГАСТ) і дає нові Поучінія залежно від часу, місця та обставин, що хоч і завжди Одні й Ті ж самі по Суті, але інколи РАзні за ПРАявленням. Та відміняє попередні Свої же Поучінія, в яких відпала необхідність, а також відповідає на наболілі питання АРевичів) + РАзяснення до сих Поучіній написані РАхМанами, богами та Князями + Віда ПРАві (збірка ПаКонів, Конів, ПоКонів, ЗаКонів та іних ПРАвВел (того, що «ПРАв Велить») діяльності) + РАзяснення до Віди ПРАві написані РА, АРІЄМ, Тотом, РАхМанами, богами та Князями + ….)

Віди хРАнились та передавались СауРАМанами, РАхМанами, РАдаМанами, АРМанами та іними РАхМанами (бо вище перелічені однаково є РАхМанами), чи нижкими жерцями з благословінія РАхМанів.

Були і іні зібРАння Вhд призначені для РАзних окРАмовзятих періодів людського життя, чи приРАдних явищ…. Там було багато коРАмів («(того що наближає) ко РА») і СеРАхов («Се(місця життя) РАхМанів (РАхвів)») де жили РАхМани. Там пРАходило вивчення Вhд і для РАхМанів і для простих людей і се вивчення Вhд пРАходило на протязі всёго людського життя…. Що і наближало людей «коРА»!!!!

Вhдаючи нинішні сПРАви на Північному Полюсі та близь нёго нині в людей виникають сумніви о можливості не те, що культУРРАї, а життя взагалі на тих промерзлих та засніжених землях, а в деяких виникають і сумніви о існуванні Північних ОСТРАвів. Однією з засад Вhдичеського СьВітоРАзУміння є те, що кожне слово викладене в Вhдах має під собою десятки, а то й сотні доказів. СьВяті РАхМани ніколи не закликали АРевичів вважати так, чи інакше виключно на основі слів чи писаній, вони казали «Так є тому, що так є воІстину ! А коли маєте сумніви, чи не РАзУмієте приходьте будемо ПРАяснювати се питання.». Всі положення Вhдичного Учення мають під собою доказову основу — тому для знищення, ще в зачатках, сумнівів о існуванні РАтаї-ОСТРАва та можливості існування життя і КультуРАї на нім слід привести докази, які зможе оцінити людина навіть з погляду нинішнёї «науки».
І якщо людина доВhРАє свідченням індійського відлуння Віди, чи грецьких та античних писателів, чи свідченням РАзРАзнених за місцевістю та часом наРАдних ТРАдицій: від ІРландії до Японії і від наРАдів північної Росії до Індії і південніше, чи данним віднайденим сучасною наукою — то людина має обов’язково та неодмінно визнати за беззаперечну Істину існування в далекому минулому в Північному океані ОСТРАву-ДеРАжави, з якого і походять всі наРАйди білої РАси. — І ніколи не сумніватись в сёму.

Оставить комментарий