ВЕДЫ О СОТВОРЕНИИ ВСЕЛЕННОЙ. ДАННЫЕ РАХМАНСКОЙ ТРАДИЦИИ


Текст созданный АРИЕМ РАдаСлавом, РАЯном ПРАвиеСлавом и МїтРАВРАта ТРАиСлавом на основе труда МаРАКиЯна СваСлва Вепьщыцьського…
Текст на УКРАЯнском Языке…. Русскоязычный вариант будет позднее (помощ в переводе приветствуется).


На вершині Канату того, на вершині ДмуХу Свого Вишній РА знов пеРАеРАдивСя і СтвоРАв СваРАгу Великую.
Що вона на чотиРАх Стовпах СьВятих стояла, і РАзОм зі Стовпами тими АлАтаРАм звалась. Горою-Членом Вишнёго РА шанувалась.
Тако АлАтаРА члену подібний, а РА яко сімя Сам Своє по нёму підіймався. І в два кінці тої СваРАги випРАмінив Він ІстанАРІЙ і МудРАго Тота, сим СваРАга начетвеРА поділена була у двох пРАтилежних її кінцях неРАздільно між собою і з Вишнім РА РАзмістились АРІЙ і Тот . А в іних відділених одне від одного квадРАтах почали пРАходити однакові пРАцеси, але з точністю до навпаки, там явився час, і згодом остаточно РАдились КоРАї Білобог й Чорьнобог кожен з яких тоді ще не знав ПъРА існування іного і не знали, що в майбутнёму їм доведеться вічно битись.

А для того щоб ствоРАти сі стихії та ПРАвувати ними Вишній РА став ЧотириглавОм СьВhтоВhдючим Єдиним ПьРАвhм МаздаБогОм ДаЖьБогОм і ТемъБогОм СкРАзьживущім.
На обРАзах сей ПРАяв РА зобРАжується у вигляді ЧотириГлава СьВятого (АР.- ПРАдавні ОРънаменти з обРАзами ЧотириГлава, Збручська статуя; Інд.- велика кількість обРАзів «БРАхма»; Єгипет — велика кількість обРАзів «Амона-РА»……………………………………..

Далі Вишній РА СтвоРАв навколо Себе НуАна, а Сам піднявся над СваРАгою Соєю. Поділивши її на чотири виміри в яких відтоді запанували АРІЙ і Тот, КоРАи Білобог й Чорнобог, які лише щойно заРАдились….

РАзновиди назви : АлАтАРРА — Вhдичне; ДуХу (ДуКу — в пізні часи) — шумерське; БенБен – Вhдичне та єгипетське; Л’įғ’яна — Ведичне, «індо-європейське», (від сёго і походить латинське слово «ліга» — «обєднання» бо АлАтАРРА воІстину був об’єднанням ПРАявів РА, РАди, АРІЯ та богів), Лінга індійське……………….

Пізніше у слов’ян слово «АлАтАРРА» скоротилось до звучанія «АлатаРА», а ще далі «АлатаРú» і «Алатир»….
Цілком можливо що від АРевицьського слова «АлАтАРРА» походить і індійське «АватаРА», оскільки в АРевичів се слово часто писалось як «АvАтtРА», а знак «v» — Вhсті мав звучанія між «в» та «л»….
Яко вже поВhдомлялось АлАтАРРА є поєднанієм множества РАзних ПРАявів РА, а індійське слово «АватаРА» також пов’язане з множеством ПРАявів ВсеВишнёго….
В пізні часи словом «АватаРА» індійці стали звати всі ПРАЯви ВсеВишнёго. В Вhдах такого нема. В Вhдах ПРАЯви РА звуться ПРАЯвами, але до слова «ПРАЯв» інколи додавались уточнюючі слова: «наземьРАПРАЯви», «наземьПРАЯви», «ВАнПРАЯви», «АлАтАРРАПРАЯви», та іні….
Отже індійське слово та понятія «АватаРА» є спрощенням та зкривленням від Вhдичеського понятія «АлАтАРРАПРАЯв»….

+++++++++++++++++

2 Піднявшись над СваРАгою СьВятою ВсеВишній РА став ТауОмОм. На сей РАз РА мав вже майже цілкОм матеріальне тіло і почав заРАджувати ПРАматерію СьВhту.
( Слід зазначити що тоді коли Вишній РА підіймався на ПоДумі Своєму КоРАи Білобог й Чорнобог, ще не РАдились остаточно тому минуле, теперішнє і майбутнє було єдиним: так піднімаючись Вишній РА лишався непорушним рухаючись. А говорячи більш простою мовою від НуАна (включно з ним) до вершини АлАтаРА Вишній РА лишив Безмежну кількість своїх пРАявів. Як і від Свого ПРАЯву ПРА і до НуАна….)

Тоді ж новоРАдженні КоРАи Білобог й Чорнобог повністю заповнили МіРАї свої і до НуАна наблизились, і битись почали, як дзеркальні відобРАженіє одне одного, що ні один з них неможе іного перемогти. Так і б’ються ті соколи ясні – леви кРАсні од того і до нині Час твоРАчи. Вишній СваРАх же їх удержує, аби нашому СьВhту не зникнути. А АРІЙ-Отець і Тот-Тато у РАдості і спокою лишались, бо з Вишнім РА з’єднались….

ПіднявшиСя над СьваРАгою СьВятою Вишній РА уПРАвив так що АлАтаРА багатоПРАявним став, а з НуАна СьваРАги Великої новий АлАтаРА зРАстав, а з НуАна СьваРАги того АлАтаРАу, новий АлАтаРА зРАстав, а з НуАна СьваРАги того АлАтаРАу, новий АлАтаРА зРАстав……… І тако до Безмежності Безмежностей бо числа тій багатоПРАявьності нема. Тако кожному ПРАяву АлАтаРА стрижнем є Ху, а на вершині СьваРАг кожного ПРАяву АлАтаРА Сам Вишній РА, тако се уложила Істина і МудРАсть Ёго СьВята.

Побачили Боги Отця свого у Славі-Сяйві-Величі Ёго і зРАзуміли, що Він є їхній ПРАджаПаті – ПРАБатько й ГосподАР…. Отож служили Ёму і ніхто собі інї насолоди не бажав, а ніж ще відданіше служити Ёму Батьку й Князеві Свому. І богам тим ІМ’Я Святе явлено було.
О яке прекРАсне є Воно. І боги ті Славу Вишнёму співали, яко і нам співать заПоВhдали: СауРАСауРАРАРАСауСауСауВишнійСауВишнійВишнійВсеВишнійСауСау. І тая Слава лилась безмежно до Вишнёго РА – усёго ВсеСьВhту ТвоРАця.

Поступово між Вишнім РА і РАдою що Ёго огортала почав являтись заРАдок, що були ним Шау і Шауєт то бо СьВяті ріки Матерії, що згодом мали з Вишнёго РА потекти і ВсеСьВhт соТвоРАти, щоб той міг Вишнёго РА ПРАСлавляти.

Так Вишній РА на вершині всіх АлАтаРАв був, і в Нёго з РАдою Шау і Шауєт зізріли, що настав час РАджати їх. І РАдив їх РАд ВсеВишній і зтекли вони з Нёго, яко ріки стікають з Джерела….. І потРАпили вони у пРАяв СваРАги найменшої і почали пРАсуватись в глиб її, Шау поміж виміРАми Тота й Чорнобога, а Шауєт поміж виміРАми АРІЯ й Чорнобога. І ввійшли Шау і Шауєт у той ПРАяв НуАнів, і зійшлися там полум’яною пристРАстю огорнені, і пРАйшов Шау кРАзь жону свою Шауєт і поРАдили вони найменший пРАяв матерії у найменшому пРАяві НуАна, найменшого ПРАяву АлАтаРА, і вернулися вони ко Батькові Своєму, ко РА ВсеВишнёму, і вертаючись Шау пРАходив між виміРАми АРІЯ й Білобога, а Шауєт –Тота й Білобога.

Будучи у центрі найменшого пРАяву НуАна Вишній РА ЧотиРАГлав «Вибухнув» і як ЦентРА увійшов у всі пРАяви новоявленої матерії….

А Стовпи того ПРАяву АлАтаРА зникли, і той пРАяв СваРАги у наступний за РАзмеРАм впав, і тут же Шау і Шауєт од РА у той пРАяв НуАна СваРАги йшли, і зійшлися в тому пРАяві НуАна, полум’яною пристРАстю огорнені, і пРАйшов Шау кРАзь жону свою Шауєт і поРАдили вони наступний за РАзмеРАм пРАяв матерії у пРАяві наступному за РАзмеРАм СваРАги і вернулися вони до Вишнёго РА. Будучи у центрі того пРАяву НуАна Вишній РА ЧотириГлав «Вибухнув» і як ЦеНьтРА увійшов у всі пРАяви новоявленої матерії (в яку увійшли попередні за РАзмеРАм пРАяви матерії ЦеНьтРАм яких вже став РА).

А Стовпи того пРАяву АлАтаРА зникли, і той пРАяв СваРАги у наступний за РАзмеРАм впав, і тут же Шау і Шауєт од РА у той пРАяв НуАна СваРАги йшли, і зійшлися в тому пРАяві НуАна, полум’яною пристРАстю огорнені, і пРАйшов Шау кРАзь жону свою Шауєт і поРАдили вони наступний за РАзмеРАм пРАяв матерії у пРАяві наступному за РАзмеРАм пРАяві СваРАги і вернулися вони до Вишнёго РА. Будучи у центрі наступного за РАзмеРАм пРАяву НуАна Вишній РА ЧотириГлав «Вибухнув» і як ЦентРА увійшов у всі пРАяви новоявленої матерії (в яку увійшли попередні за РАзмеРАм пРАяви матерії ЦеНьтРАм яких вже став РА). А Стовпи того пРАяву АлАтаРА зник, і той пРАяв СваРАги у наступний за РАзмеРАм впав, і тут же Шау і Шауєт од РА у той пРАяв НуАна СваРАги йшли, і зійшлися в тому пРАяві НуАна, полум’яною пристРАстю огорнені, і пРАйшов Шау кРАзь жону свою Шау і поРАдили вони наступний за РАзмеРАм пРАяв матерії у пРАяві наступному за РАзмеРАм пРАяві СваРАги і вернулися вони до Вишнёго РА. Будучи у центрі наступного за РАзмеРАм пРАяву НуАна Вишній РА ЧотириГлав «Вибухнув» і як ЦентРА увійшов у всі пРАяви новоявленої матерії (в яку увійшли попередні за РАзмеРАм пРАяви матерії ЦеНьтРАм яких вже став РА).
Немає бо числа повторенням тим…. І тако діялось до поки всі пРАяви АлАтаРА, СваРАги ёго і НуАна, окРАм найбільших не зникли, тії лишились і до нині, і у тому пРАяві СваРАги АлАтаРА найбільшого і існує СьВіт сей….

↑ Ся ПоВhсть та ПоВhдь є сúкоротченим викладом Вhдичеських писаній о ВсеСьВhто та СьВhтоТвоРАн»́́, в перву чергу Книги МаРАкіяна СваСлава Вепúщицьського та Дошок Вhди СьВhтоТвоРАн»́́ з хРАнилища РАЯна ПРАвієСлава БАРРАдзовьського, але тут слід також привести деякі Вhдомості з Поученій. В Поученії РАхМана ДАРЯна МіТьРАСлава БАРРАдзовьського (залишив тіло 1795 літа від Яв. Іс.), що чітко вивчав Вhдичеські Писанія хРАнимі РАхМанськими РАодами УКРАЯни, Польщі, БілоРусі, Литви, УРРААлу, …., є дуже важливе доповнен»́ до ВúТоРАї Часті, П’ятої СПРАви СьВhтоТвоРАн»́́. Там на 89 дошці сказано.:
۱Сшдща Тhf’о sq Тqhf’оhΔо́ú…. ۱Зчща МiРАú ’н КРАsь ۱нх ۱ж РАдrvС»́ РА ПРАВу МiРАúu дажаша….
Се пояснюється на протязі решти 89 та в первій половині 99 Дошки і з сёго виходить, що коли Тhфон та Тhфоніда ПРАходили одне через одного та зачинали Матерію на РАзних РАвнях то на всій тій безмежності РАвнів переРАджувався і РА в кожному з тих РАвнів стаючи неПРАЯвленим УПРАвителем, що ПРАЯвляється в безмежній кількості ПРАЯвів та УПРАвляє таким чином всіми РАвнями….
А з сёго виходить, що весь Матеріальний СьВіт ПРАнизаний ще одним видом ПРАЯвів РА….

Так маємо ми СьВhт з багатоРАвьневим матеріальним устРАєм: ….утвоРАнія меньші за атоми, ЦеНьтРАм яких є РА; атоми, ЦентРАм яких є РА; Солонячні системи, ЦеНьтРАм яких є РА (СолоньцеБог — ЗоРАБог ); Галактики, ЦентРАм яких є РА; утвоРАї більші за Галактики, ЦентРАм яких є РА;………

++++++++++++++++++++++++++++
Вспомогательные данные

В пізнёВhдичних і напівВhдичних текстах рідко можна РАзгледіти рештки Вhдомостей ПРА СьВhтоТвоРАніє, ще важче там знайти Вhдомості ПРА РАзмеженість двох великих частей СьВhтоТвоРАнія, але якщо пошукати
то в більшості ВеликоВhдичних наРАйдів можна знайти достатнё ПРАвдиві Вhди ПРА СьВhтоТвоРАніє, в цілому і пРА деякі ёго деталі зокрема.

Тут же необхідно зазначити, що навіть РАхМани могли РАзповідати РАзним людям, за їх РАвнем СьВhтоРАзумінія, о СьВhтоТвоРАнії дещо поРАзному…. Так вищезазначена оПоВhдь о СьВhтоТвоРАнії є данними 99-МіРАного СьВhітоРАзумінія (для поРАвнян»́́ нинішні люди мають 2-3 МіРАне СьВhтоРАзумін»́ ). Але оскільки СьВhтоРАзумін»́ більшості людей в останії тисячоліт»́ знаходилось на набагато нижчому РАвні то РАхМани РАзПоВhдали їм се в символах та поРАвнян»́́х, для того щоб вони зРАзуміли хоч щось.
Так з часом явились опоВhді о СьВhтоТвоРАнії, що за своїм виглядом були, на перший погляд, зовсім відмінними від Канонічної — РАні зазначеної — опоВhді.
Так явилась та опоВhдь о СьВhтоТвоРАнії, що стала основою для індійської Вішнуїтської опоВhді о СьВhтоТвоРАнії.
Там описується, що ВьсеВишьній НадБог возлежачи на своїх силах з «видихом» «видихає» з Себе «подібно до поту» Множестьво СьВhтів, в яких Він ПРАЯвляєтьСя, зі Своєю РАдою, возлежачи на Своєму ЗмієПРАЯві Він Випускає зі Свого пупка дРАво на веРАшині якого єсть КьВhтка, а в тій КьВhтці Він ПРАЯвляється, як РАхМау (БРАхМа) і твоРАть СьВhт, а далі стає РАдРАМа (РудРА Шива)….
Були і іні односутники:

И була початково Тьма — МаРА, Велика, Вічна й Безмеж¬на — по Безмежности. Ні ЗемРАї, ні ’£’YРАда (Космосу), ні СqлuньцяПРАЯва. Лише — МоРАк. Гус¬та, холодна й безконечна Ніч- МаРА. А її пронизувало ОКО ВсhВишн¸го РА. — Сам ВсhВишьн³й РА!!!!
Звідки летіло Воно? І — куди? І де взялося Воно?
«ОКО було ВсhНадúВhчьно, Воно було НадúВhчьно а Вhчьно. ² з Вhчьносьти Воно летіло у Вhчьнісьть. Вhчьносьти з Себе РАджаючи, а в Себе поглинаючи….
Воно лh¬тhло sw СТАРих МhРАносьтей, аби РАдити Но¬в¿³ МhРАности для часток Сво¿х, що мають бажання в т³м.
ОКО пролетало темну БезМежность на пРАтязh безконечної кількості дочасних Вhчностей…. Одначе РА-СваОКО спинився та пустив Сл¸зу. Чисту-пречисту РАсинку. А з неї РАдилося ПершоПтах і ПершоБог — ПРАБог Птах Сокqл РАд-ВсеРАдитель — ТвоРАць ВсеТвоРАтель ! ! ! !
¨го СьВяте Сяйво оСьВhтило Тьму МаРАи Магатнай, що РАдастью точасно налилась.
СокілРАд зд³йнявся та оСьВhтив Всю Тьму. Он пустив Сл¸зу-РАсинку, що РАдила остРАв се¬РАд моРАку, во Сутh якого переРАдилось ОКО СьВяте Незмhннrм лишаючись. А онная Сл¸за стала ОзОРРАм Жи¬вої Води. ТРАтя Сл¸за — Життя зелена Стезя во Сутi яко¿ Агонь Палить.
РАдив же РАд ДРАво Собh Годне — Дуб-СтАРРАдуб.
Що наче ЗОРРАї РАзцвіли на Вhтах СваДубу того. А були тамо плоди Жит» та Вhчности, а СВітРА окружало те а РАдасть.

Тоді злетів Сокqл на вершину ПершодеРАва й сказав: «Я створив АРРАй. Тут моє місце на віки вічні. Звідси Я тúвоРАтиму СьВhт».
І зніс тоді Сокіл двоє яєць: біле й чорне. Впали вони в озеро Живої Води, і вродилися з них Білий Лебідь і Чорний Лебідь. Попливли вони назустріч один одному і стали люто битися.
Тоді з вершини Дуба-Стародуба сказав їм Сокqл: «Зупиніться!»
І лебеді перестали битися. І сказав Сокqл: «Я даю вам Слово і РАзУм. Вийдіть з води і станьте обабіч мого Дуба».
Вийшли лебеді з води й одРАзу перетвоРАли¬ся в людиноподібних велетнів. Тільки в одного шкіРА була біла, волосся — русяве, очі — блакит¬ні, а в другого все було чорне — і шкіРА, і волосся, і очі.
І сказав Сокqл їм: «Зірвіть з деРАва по яблуку і з’їжте їх».
З’їли велетні по молодильному яблуку і відчули в собі силу неймовірну.
І сказав їм Сокqл: «Тепер ви невмирущі боги».
І вклонилися йому велетні. І сказав Сокqл біло¬шкіРАму: «Ти є Бhлобог, Володар… білого СьВhту та всього, що створиш у ньому».
² сказав Сокqл чорношкіРАму: «Ти є Чорнобог. Володар ночі і пітьми та всього, що створиш у ній».
² сказав він обом: «Ви є Благо і Тьма. І ви будете вічно. Бо ви є Жит»́. ² Т², ЩО ПРИЙДУТЬ, не зазнають Блага без Тьми, тож не знати¬муть, що таке жит»́ і навіщо жити в ньому».
Подібні оповіді, що на перший погляд несумісні з Вhдичним Канонічним описом СьВhтоТвоРАн»́, але коли вРАзуміти суть сёго то стане ясно, що се просто іне РАзумін»́, чи іне поРАвнян»́, для полегшен»́ РАзумін»́ СьВhтоТвоРАн»́.
Бо коли ми кажемо «Думка», «СваРАга», «ПРАМатерія», «РАзні ПРАяви РА», скажімо не СьВятАРеві («священнику»), а простолюдинові то ёму здається се чимозь дуже і дуже важким і незРАзумілим, в нёго виникає відчуття, що він се не зРАзуміє і він се згодом забуває. Але коли ми ёму же опоВhдемо о преКРАсному НадБОЗІ, що возлежить на могутнёму Змії, що зригає полумя, і з Нёго виРАстає СьВhтове ДеРАво. І Він же ПереРАджується на ВеРАшині і починає ТвоРАти далі. – Погодьтесь се вже зовсім іна оповідь і її запам’ятати не так важко, навіть простолюдинові. Така ж сПРАва обстоїть і з «ОКОМ», і з «Членом Шиви», і з «СьВhтовим ДеРАвом», і так далі. Тому ніколи не слід сприймати оповіді, що відмінні від Канонічної як протистоящі їй.
Канонічну опоВhдь слід сприймати як великий стовбур могутнёго ДеРАва, а іні оповіді як гілки, що відРАстають в РАзних наПРАмках та для РАзних людей, з уРАхуванням їх ступеня СьВhтоРАзумінія.

1 Єгипетська Вhдичеська ТРАдиція – зБеРАгла (до самого нашестя ягидівців) достатнё великий обсяг Вhд пРА СьВhтоТвоРАн»́, а їх міста і кРАми , яких були усіяні обРАзами АлАтАРРА (Бенбену), що саме собою вже багато чого говорить…
Вони Вhдали і ПРА Ху, і ПРА Тота, і ПРА те що саме ними Вишній РА ствоРАв ВсеСьВhт (4а). Вони знали що Вишній РА Ху і Тотом ствоРАв СваРАгу (вони її звали «Огдоадою» — Великою Вісімкою ) (4а).
Вhдали і пРА два ПРАЯви РА за двох половин ВсеСьВhтоТвоРАя: ХеПРА за першої та Атум (РАТем, РАТау…) за другої. Вhдали і пРА Шау (Тhfона) і Шауєт (Тhfон~т), яких вони звали Шу і Тефнут.
Вони зобРАжували Вишьнёго РА у вигляді скаРАбея чим підкРАслювали Ёго подібність як СьВhтоТвоРАця, до скаРАбея твоРАця кулёк зі своїми нащадками.

2 Індійська Вhдичеська ТРАдиція – зберігла ((майже) до нинішнёго часу ), і відомості навіть пРА доматеріальне буття.
Вищі зі знаннь сохРАнених індійцями описують все 64-міРАним МіРАлом (для поРАвняння Вhди 99-ти міРАним МіРАлом, нинішня наука 3-міРАним МhРАлом).
Вони відали о тому, що ВсеВишній РА (МахаВішну КаРАнадаКашайі, що походить від АРевицького КАРАНаДаКашій (РА як Кошій (СолоньцеБог) нам даючий) ) явив з Себе множество Яєць — Хухів. І кожне з сих Яєць є уПРАвляємим РАдою, яку РА запліднив Своїм поглядом. (Таким чином РА запліднив всі Яйця.) Вони зберегли знання і ПРА те як РА СамоРАдився у сёму Яйці, і з Себе РАдив весь СьВhт, ПРА два періоди СьВhтоТвоРАнія, що Вишній РА у ПРАЯві ПРАджаПаті – імя яке поєднує імена РА за двох частин СьВhтоТвоРАн»́ ( ПРА… –за першої і …РАд…- за другої + епітет …Паті – ГосподАР ) пРАтягнув Свого Думку «в перед» і «з Ёго пупа» виріс АлАтаРА «ОпоРА усёму», на вершині якого Він ствоРАв СваРАгу ( слово й до нині відоме індійцям), над якою Він пеРАеРАдився і став ЧотириГлавим БРАхмою.
РА як ПРАБога вони звуть ГарБхаДаКашайі Вішну, а РА Тема вони звали КшиРАДаКашайі Вішну чи Шива (залежно від місцевих ТРАдицій)….
Було відомо їм і ПРА НуАна, якого вони як і єгиптяни ототожнювали з «Первісними Водами». Не лише у вигляді «лотосового стебла», індійці зобРАжували АлАтаРА: зобРАжували ёго і у вигляді велетенської МіРА-гори (гори Меру), що є удеРАжана Черепахою (Кашяпою – РА) та Змієм (Ананта Шешю – РА), а на її вершині іний пРАяв РА (РАТема)
Далі йде те що вони вважають що СьВhтоТвоРА задумав «БРАхман» — імя під яким вони ототожнюють РА, Ху і Тота, що є не повновідобРАжаючим Істину, але має під собою основу бо задумуючи СьВhтоТвоРАя сі (і не лише сі ) Боги були в нероздільній єдності……………………………………………………………………………
Тут же слід сказати, що єдиної Інедійськиї ТРАдиції вже кілька тисяч літ нема. Замість неї постало множество культів РА та богів. Культи РА, такі як БРАхМаІзм, ВішнуІзм, ШиваІзм, НаРАянІзм, СуРяІзм, та іні, достатнё чітко і ясно сохРАнили часті Вед. Культи же богів: Індри, Кришни, Ями, Перуна (Варуни), та іних сильно викривляли Ведичеські Істини намагаючись в перву чергу піднести «свого бога» та оголосити ёго ВсеВишнім….

3 ІРРАнська Вhдичеська ТРАдиція – зберігла (до самого нашестя ягидівців) Віди, «… що Передвічний АХуРА Мазда ствоРАв матеріальний ВсеСьВhт, на місті колишнёї порожнечі (Діта і Ніау – пр. ред.).
Перед усім у Серці Своєму (у РАзумі – пр. ред.) Бога (РА– пр. ред.) заРАдилась Думка (Ху– пр. ред.), яка поРАдила доматеріальні пРАобРАзи усёго існуючого –фРАварті, далі АХуРА Мазда дав їм імена – слова аби вони РАдившись (втілившись матеріальна – пр. ред.), одРАзу ж здобули могутність та співдіяли у ВсеСьВhтоТвоРАнії . Далі Він вклав духи і фРАварті у матеріальні форми….»(5). ІРАнці, як і Аревичі, єгиптяни і індійці Вhдали, що ВсеСьВhтоТвоРАнія було здійснене Думкою РА, та що ВсеСьВhтоТвоРАнія відбувалося спочатку на Духовному (Задум. Зпланування ВсеСьВhтоТвоРАнія, та Законів керуючих ним ) а вже згодом на матеріальному ( безпосереднє втілення Задуму) РАвнях. Вhдали вони і пРА АлАтаРА (словом АтаР. — вони звали ВогнепРАЯв РА ) пРА, що свідчать зобРАження де ВсеСьВhт підтРАмають ЧотиРА Стовпи….

4 Месопотамські опоВіді о СьВhтоТвоРАнії сохРАнились дуже погано, але їх можна РАзгледіти і там уламки Істини….
О первих СПРАвах ТвоРАнія Відомості дуже ломані та плутані, але о білиш пізніх СПРАвах Відомості є і чіткішими і ПРАвВельнішими.
Так НуАна вони звали Ан (Ану), а ёго жону Антум, Шау (Тіфона) вони звали Аншар, а Шаует (Тіфонет) – Кішар, щоПРАвда описанія їх діяльності також в значній ступіні є переплутаними….
ВсеВишнёго же НадБОГА РА вони називали РАзними Іменами: АшуРА, МаРАдук, Уту, Шамаш, … та іними, і відали, що РА є ВсеТвоРАцем, ВсеДержителям, ВсеНаснажителем та СолоньцеНадБОГОМ.

5 Грецька Вhдичеська ТРАдиція
була втРАтчена ще після Геївської та Кришнаїдської реформ 7-5000р.т., а після Дивицької реформи від Ведичної ТРАдиції греків не лишилось і сліду.
Диєві волхви у всі можливі способи принижували РА і Вhди.
Але все одно обРАзотвоРАці зобРАжували РА на великій «Колоні» (АлАтаРАі ) запряженій чотирма кіньми ( Чотирма Богами СваРАги), так само Ёго зобРАжували і хети, і се є рештки СтаРАдавніх Вhд пРА АлАтаРА, які колись були відомі всім АРевичам і їх нащадкам. ОкРАМ сёго греки зоБРАжували РА з символ Ху і зі Своїм ПРАЯвом на вершині, обвитий двома зміями СваРАги.

6 Зунська Вhдичеська ТРАдиція (індіанців Північної Америки) зберігла вдосталь цікавих Вhд пРА РА.: Вони звали РА «Авонавілона» = «Яво й Наві — РАНад(Бог)», відаючи що Він є ВсеВишнім ВсеТваРАцем ВсеГосподАРем Богом божим, «Першопричиною усёго існуючого», що на початку ВсеСьВhтоТвоРАнія РА явив «Свою Думку» Ху.
Вhдали, що Він сТвоРАв АлАтаАРРА, а вершиною ёго СваРАгу, у якій потім серед НуАну («Туману в якому знаходиться ЗаРАдик Жит»́») пеРАеРАдився. Вhдали і пРА подальші Ёго дії…. Відали, що Він «ствоРАв світи-близнюки…» — виміри КоРАів Білобога й Чорнобога…
Вhдали і , що сТвоРАвши СьВhт РА «Авонавілон прийняв вид Солúнця»……… (6)
(Те що тут взято у лапки, є цетатами з Зунської післяВhдійської ТРАдиції.)
Цікавим буде тут згадати і деякі відомості сохРАненні племенем майя.:
Так вони казали «ЧотиРА кути небаса». Що се може означати ? Звісно ж ЧотиРА кути СваРАги бо СваРАга є чотирикутною, а в СваРАзі знаходиться простір космосу НуАн.
До нині ми кажем «в небесі ЗОРі», «в небесі Солонце». Тут під словом «небесіє» чи «небо» ми маємо на увазі не атмосферу а космос – НуАна. Таким чином маївський вислів «ЧотиРА кути небеса» має зміст лиш коли йдеться о ЧотиРАх кутах СваРАги.
Се підтверджує, що колись і ПРАЩури маїв відали Відомості о СваРАзі та АлАтАРРА….

І в Мексиці, і в Південній Америці е схожі оповіді: в Мексиці кажуть о тім, що після Великого Птопу Солоньце запускалось з Великої ПіРАміди Солоньця, а в південній Америці (близь озеРА Тітікака) кажуть о тім, що після Великого Потопу Солоньце запускалось з Тітікали (СьВященної скелі) ОСТРАва Солоньця в озеРАї Тітікака, що також звався Тітікака.
Виникає питання: звідки в РАзних куточках Американських континентів схожі оповіді ?! Але відома і відповідь на них: се спотворені уламки колись цілісного знання давнёго населення Американських континентів о ВсеСьВітоТвоРАнні: Вселенське Знищення тут очевидно переплутане з Великим Потопом (як актом часткового земного знищення), а АлАтАРРА (по формі схожий на обеліск, а певними частинами на ПіРАМіду та скелю) з ПіРАМідою, чи скелею, що кому було ближче….
Цікаво і показово, що подібні мотиви були присутні і у слов’ян, єгиптян і МіТРАїстів, що як надзвичайно спрщенний варіант, для малоРАзумних грішників, описували ВсеСьВітоТвоРАння схожим чином…..

Тут же неможна обійтись і без того, щоб згадати оповіді корінного американського народу хоппі (хупи), що оповідають о існуванні первого СьВіту, що вони звуть Токтела — «Безмежний СьВіт» — ПРАоснова всіх СьВітів, НадВічна Обитель ВсеВишнёго ПРАОтця.
(Слово «Токтела» можна також перекладати як «повна протилежність тлінному тілу».)
Там живі істоти жили в РАзних місцевостях і служили ВсеВишнёму РА, якого хоппі звали «Тайова» (очевидно від «Тау»), по сотвоРАнію же сёго тлінного СьВіту Тайова дав живим істотам «Золоту Заповідь» о неприпустимості вбивства і памятаючи сю Заповідь хопі ніколи не вирішували свої міжусобні незгоди кровопролиттям, а просто розходились.
Як бачимо хопі відали останки Від, хоч і в скоротченому вигляді, але до певної міри РАзуміли Суть.

Є і велика кількість опоВhдей о СьВhтоТвоРАнії, що сохРАнені іними наРодами й племенами, і якість їх подекуди є дуже великою, і місцями перевищує навіть якість опоВhдей вищезазначених наРодів.
Попри свою кількість і якість опоВhді іних наРодів далі приводитьсь не будуть бо се не є метою данного Писанія. А вищенаведені опоВhді наводились лиш з метою показати, що всі великі духовні ТРАдиції походять від Вhдичної та є лиш її спрощеннями, чи неповним її РАзумініям….
Коли ж комусь з читачів буде цікавим копатись в уламках Вед ТвоРАнія, що сохРАнили РАзні наРАйди й племена то такому читачеві слід самому взятись з довідники з мітознавства РАзних наРАйдів чи книги з мітознавства якогось окРАмого наРАйду та збиРАти сі уламки самому….

Позднее страница будет максимально дополнена: картинками, видео, doc, и другими важными данными….


фото орнамента двери Музея Изобразительного Искусства Имени А.С. Пушкина