9 ОСНОВ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ

 1. Незаподіяння невиправданої шкоди
  1. Шкода не має заподіюватись більш розвинутим чи тим, хто має більшу суспільну цінність (учителю, батьку, правителю)
  2. Шкода не має заподіюватись зі злості чи помсти, тільки в якості покарання
  3. Шкода не має заподіюватись беззахисним, але між рівними можливий поєдинок
  4. Шкода не має заподіюватись вагітним
  5. Шкода не має заподіюватись, якщо її наслідки можуть спричинити створення снігової кулі шкоди та деградації суспільства
  6. Шкода не має заподіюватись без схвалення Священого Письма та Духовного Учителя
  7. Шкода не має заподіюватись, якщо її наслідки будуть незворотні і позбавлять людство можливостей
  8. Шкоду неприпустимо заподіювати природі, за вийнятком особливої необхідності і тільки зобовʼязуючись відшкодувати збитки
  9. Шкоду можна заподіювати тільки в карально-виховних цілях стосовно грішників (злочинців) з дозволу Духовного Учителя та правителя
 2. Неприпустимість ослаблення свідомості
  1. Не слід приймати всередину тіла речовини, що здатні призвести до розслаблення, деконцентрації та спотворення сприйняття свідомістю
  2. Слід відмежуватись від процесів, здатних ослабити, затуманити чи спотворити сприйняття
  3. Будь-яку дію, явище чи обʼєкт, що вводить в ослаблений стан свідомості - необхідно видалити
  4. Недопустима розумова лінь
  5. Недопустима роззосередженість
  6. Недопустима несерйозність
  7. Недопустима забудькуватість
  8. Недопустимо забувати чи несерйозно ставитись до слів Духовного Учителя
  9. Слід позбутися від всьго, що заважає концентрації на волі Духовного Учителя
 3. Недопустимість спотворення інформації
  1. Недопустимо спотворювати настанови Учителя
  2. Недопустимо неправильно виконувати настанови Учителя
  3. Недопустимо брехати собі
  4. Недопустимо брехати іншим
  5. Недопустимо зберігати принципи сприйняття, що ведуть до спотвореного розуміння реальності
  6. Недопустимо спотворювати древні знання
  7. Навіть несвідоме спотворення інформації - гріх
  8. Недопустимо хибно оцінювати слова Духовного Учителя
  9. Недопустимо хибно оцінювати слова РА
 4. Недопустимість статевих стосунків, не продиктованих розумом
  1. Недопустимо злягання під владою хтивості
  2. Недопустимо злягання в несприятливий час
  3. Недопустимо злягання, що не благословив Духовний Учитель
  4. Недопустимо злягання частіше одного разу в 40 днів
  5. Недопустимо злягання зі знищенням сімені
  6. Недопустимо злягання із вливанням сімені до непризначеного місця
  7. Недопустимо злягання без думок про зачаття
  8. Недопустимо злягання без думок про виконання волі Духовного Учителя
  9. Недопустимо злягання без думок Вдячності РА
 5. Необхідність посильної допомоги оточуючим
  1. Недопустимо ігнорувати заклики праведних, але грішних можна відкинути
  2. Слід допомогати починанням Духовного Учителя
  3. Слід допомагати починанням того, на кого вкаже Духовний Учитель
  4. Допомагайте праведним, допомогайте цінним для суспільства особистостям та їхнім починанням
  5. Допомагайте розумним та винахідливим
  6. Допомагайте правителям та воїнам
  7. Допомагайте жінкам та вагітним
  8. Допомагайте хворим, якщо не по їхній вині калітцтва їхні
  9. Допомагайте тим, на кого вкаже Воля РА
 6. Необхідність розвитку свідомості та усвідомлення
  1. Розвивайте зосередженість
  2. Поглинайте знання
  3. Розвивайте сприйняття
  4. Розвивайте памʼять
  5. Розвивайте роздуми
  6. Здійснюйте переосмислення
  7. Слідуйте настановам Учителя
  8. Осмисляйте веління Учителя, синхронізуючись з їхньою суттю
  9. Налаштуйте розум на чисте виконання Волі Духовного Учителя
 7. Необхідність розповсюдження достовірної інформації
  1. Уважно слухайте Слова Учителя і передавайте їх іншим
  2. Осягайте оточуючий світ. Осмисляйте і розповідайте спостереження
  3. Вивчайте і передавайте іншим знання древніх
  4. Діліться досвідом про свої досягнення та помилки
  5. Діліться досвідом про служіння Духовному Учителю
  6. Діліться досвідом про служіння РА
  7. Обмінюйтесь та обговорюйте спостереження та досвід
  8. Розділяйте інформацію на однозначно достовірну і ту, що вимагає переперевірки
  9. Передавайте смисл розуміння Духовних знань
 8. Необхідність відтворення якісного генофонду
  1. Зачинайте якісним сімʼям і по мудрості Вед
  2. Виконайте обряди після нарождення
  3. Годуйте та навчайте, піклуючись про здоровʼя
  4. Укладайте кармічні та династичні шлюби
  5. Передавайте потомкам кращі знання та напрацювання предків
  6. Не потурайте слабкостям потомків та хворобам
  7. Виконання обовʼязку перед предками - відтворення здорового, сильного, розумного та энергетично потенціального потомства, але не іншого
  8. Прикликайте в тіла, що зачинаєте, достойних предків
  9. Здійснюйте всі сії діяння по Волі Духовного Учителя
 9. Направлення Свідомості до Усвідомлення Всевишнього