Що таке «Вімана-шастри» і навіщо вони потрібні людям 21 століття ?!?!

Що таке «Вімана-шастри» і навіщо вони
потрібні людям 21 століття ?!?!

Таке питання не може виникнути у знаючих людей, тим не менш прояснити се питання для нинішніх людей достатнёважливо.
Нинішня наука каже, що довгий час в Африці на деревах жили мавпи, але згодом деяким з них набридли дерева і вони почали ходити на двох ногах, далі вони стали прямоходячими полисіли і розселились по всій планеті. Вони ходили дикими і брудними жили в печерах і їли одне одного. Але близько 5 000 літ тому очевидно їм наскучило їсти одне одного і вони пішли будувати нинішню цивілізацію з «гуманізмом» та магдональдсами.
Нинішні науковці знайшли багато археологічних та іних доказів, що начебто підтверджують такий погляд на минуле.
Але є ще більше тих же археологічних та іних доказів, що доводять повну недолугість такого уявлення о минулому. Була знайдена велика кількість предметів високорозвинутої культури, що була наявна на нашій планеті, ще задовго до появи всяких там мавпочок.
Нинішня наука каже, що нині чим новіше покоління тим воно ліпше, але коли кРАще РАзглянути се питання то стане зРАзумілим, що хоч і обізнаність молодших поколінь подекуди перевищує обізнаність їх попередників, але моральний, духовний і навіть тілесний стан новіших поколіній є набагато гіршим за стан їх попередників.
Відомо, що природні ізкопаємі вже кінчаються. Нинішня же цивілізація без них жити незможе і се призведе до вселюдської кризи. Нині вирубуються ліси, що забезпечують нас киснем і вимирає багато видів тварин. З боку зору еволюціонізму ми нині маємо жити щасливо, а в майбутнёму ще щасливіше — тим не менш дійснощасливих представників нинішнёї цивілізації знайти важко і сама вона йде до свого кінця та до мук і лиха всёму живому.
ВРАхувавши всі «за» і «проти» найкРАщі з нинішніх людей нині відходять від нинішнёї цивілізації та повертаються до
Відичеської культури — ПеРвоКультуРи людства.
Віди — СьВященії Писанія і основа всієї Відичеської культури чітко і ясно кажуть, що ні до яких мавп ми не маємо жодного відношення. Віди кажуть, що наші ПРАЩури живуть на сій планеті вже сотні тисяч літ…. Вони мали множество князівств і міст, але переважно жили на РАтаї (Гіпербореї) — континенті посеред Північного океану, що тоді ще не був лёдовитим, але близько 24 000 літ тому основна частина АРевичів (АРІЙців — ПеРвоПРАЩурів (білої РАси) почали переселятись на місце нинішнёї УКРАїни та в іні місцевості.
Також всі Відичеські ТРАдиції (УКРАїни (РАхМанська ТРАдиція Шлях СААГАСТА), Росії (УРАл: Берендеї; Омськ: Інгліістична Церква), Індія (більшість давніх авторитетних ТРАдицій) чітко і ясно кажуть, що ще дуже і дуже давно наші ПРАЩури мали технічні досягнення, що за деякими показниками в десятки РАзів перевищували досягнення нинішнёї цивілізації.
Але слід сказати, що наші ПРАЩури ніколи не надавали техніці головного значення. ЦентРАльне місце в культуРі наших ПРАЩурів займала Духовність. І не якась невизначена абстрактна «духовність», що її пропагують нинішні «знавці духовності» — ні Духовність наших ПРАЩурів була чіткою і ясною. Духовність се в перву чергу означає _усвідомлення, що я є не тлінним тілом, а вічним та безкінечним Духом_. Далі слідує усвідомлення ВсеВишнёго, повне самоусвідомлення та Служіння ВсеВишнёму. Самовіддане палке і РАдасне служіння ВсеВишнёму НадБОГУ РА.
Нині багато хто назве се пережитками минулого та суєвіррям. Вони скажуть «Духовність, ВсеВишній, Служіння, Віди — та кому воно треба ? Ось Телефон, телевізор, машина, мікрохвилёва піч — ось що дійсно треба. Це цивілізація.» Але є багато людей, що мають телефони, телевізори, машини, мікрохвилёві печі і при сім вони щасливими не є, але є люди що лиш наближаються до Духовності, ВсеВишнёго, Служінія, Від і їх щастя ллється через край.
Важливо показати, що наші ПРАЩури вже проходили шляхи технічного розвитку. А пройшовши їх і досягши вінця технічної могутності вони знали, що технічний прогрес не є головним — головним є Духовність (Служіння ВсеВишнёму). Але нинішні люди вважають себе унікальними і не вірять, що колись далекі їх ПРАЩури мали технічні досягнення вищі за нинішні, тому се слід довести. Довести обґрунтовано і беззаперечно.
Є багато Слов’янських Відичеських Писаній де описується техніка наших далеких ПРАЩурів, але нині нам намагаються нав’язати систему за якою все наше, Чисте і СьВітле, слід паплюжити і називати брудним і темним, а все чуже, брудне і темне, слід підносити і називати чистим і світлим, тому є багато тих хто піддає всяким насміханням Відичеські Писанія Слов’ян. До того ж нині вони мало відомі. Але Відичеські Писанія Іньдії нині визнані як прекРАсні зразки літератури, науки та філософії всім людством. Навіть такий двигун прогресу як Ейнштейн всячеськи приклонявся перед Іньдійськими Відичеськими Писаніями. Тому нині ви маєте змогу ознаёмитись з Іньдійським Відичеським Писанієм «Вімана-шастри» в якому описуються технології літакобудування сивої давнини. Також тут описується виготовлення сплавів, та приладів, що мали такі можливості до яких нинішній науці, ще йти і йти. Тим не менш в сёму писанії простежується Богоцентричність.
Коли ж у вас виникло бажання вивчати Слов’янські Відичеські Писанія, зокрема ті, що описують давню техніку то можете зв’язатись з писателями сёго Писанія. А також знайте, що відповідні Писанія вже готуються до друку і ви їх зможете прочитати в близькому майбутнёму. Щодо мови то писателям сёго Писанія ближча нинішня УКРАїнська мова, але ми не маємо нічого проти перекладу сёго Писанія, як і іних наших писаній, на Російський язик та іні мови і коли в вас є бажання здійснити сі переклади то будемо РАді допомогти.

Віманіка-ШастРА (Вайманіка-ШастеРА) — се давнє Інедійське писаніє описуюче літакобудування. Нинішні вченні вважають, що ёго написатель БхаРАдваджа написав ёго не пізніше 2500 л. т., хоча можливо і набагато РАніше. Безумовним є однак те, що МахаРіші (Могутній РАсин) БхаРАдваджа не був винахідником сієї техніки, а своє писання основував на писаннях, що ще в ёго часи вважались давніми, а то і ПРАдавніми. Явно видно як БхаРАдваджа посилається на 70 авторитетів і 10 експертів літакобудування давнини.
1979 літа, директором Міжнародної Академії Санскритських Дослідженнь, що в Майсоре, Дж. Р. Джосаер в Майсорі: Інедія, опублікував свій переклад сёго писанія на англійську мову.
Сей же переклад здійснив владика МітРАВРАта ТріСлав. Вступне слово а також деякі пояснення по ходу Писанія написав АРІЙ РАдаСлав Сокульський по Милості, Натхненню та Благословінію РАхМана РАЯна ПРАвіСлава.

О особливостях написанія:
1) Як ви вже помітили в сёму писанії знаки, що позначають звук «РА» часто пишуться з великої букви та жирним шрифтом. Се не є описка. РА — се є Власне ІМЯ ВсеВишнёго. ВсеВишнёго можна називати Творцем, Отцем, Учителем, Дателем життя (ДаЖьБогом), Аллахом, БРАхмаю, Саваотом чи Шивою (і те і те має спільне походження і має значення СьВітлий), і так далі так само як і чоловіка можна називати сином, братом, другом, ПРАцівником, чоловіком, отцем, дідом і так далі, але так само як і в кожного чоловіка є своє ім’я так і у ВсеВишнёго є ІМЯ — РА. Тому для вшануванія Сёго ІМЕНІ Воно пишеться виділеним таким чином. «РА» — се є СьВяте і ЄДИНЕ ІСТИННЕ ІМЯ ВсеВишнёго і Він ще в сиву давнину повідомив Ёго людям. Се ІМЯ ВсеВишнёго було відоме всім АРІЙцям та їх нащадкам: єгиптянам, шумеРАм, ІРРАнцям, корінним народам обох Америк, Океанії та Австралії. Але час йшов і деякі народи і племена Ёго забували, деякі поєднували з іними Іменами ВсеВишнёго, а деякі переозвучували. Тим не менш АРевичі-УКРАЯнці-Словяни памятали «РА» як ЄДИНЕ ІСТИННЕ ІМЯ ВсеВишнёго до самої насильної християнізації, а РАхМанська ТРАдиція «Шлях СААГАСТА» сохРАнила сі відомості і до нині («УКРАЯна» — означає «Місцевість з якої кРАще за все наПРАвитись до РА», а Волга колись звалась «РА-Ріка».). Саме ІМЕНЕМ «РА» РА називали і єгиптяни до самого свого кінця — насильної християнізації. А о тому, що і іньдійці називали РА саме «РА» свідчить зокРАма те, що в них є імя «РАдас». «Дас» — означає слуга, а «РАдас» — «слуга РА». Пізніше іньдійці додали до ІМЕНІ РА «Ма» — «Великий» і стали називати РА «РАМа». О тому, що ВсеВишній РА, та Ёго видиме ПРАЯвлення у сёму СьВіті Солонце, у них завжди асоціювалось зі звуком РА сьвідчить і се Писаніє (Глава 1: СутРА 13 та Глава 4: СутРА 1).

2) В сёму писанії слова «Земля» та «планета» будуть писатись по староАРевицьки: «ЗемьРА» та «земь». Наша земь, звалася ЗемРАєю бо АРевичі знали, що як її ЦентРА ПРАЯвлений Сам ВсеВишній РА, тому наша земь і звалася земью, ЦентРАм якої є ВсеВишній РА. Слово ж «земь» означає те, що позначають нині словом «планета».

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

З сёго рукопису ми чітко і ясно побачили, що давні знатоки вміли не лише виготовляти літаючі засоби пересування, що за багатьма показчинами були досконалішими за нинішні, але і вміли виготовляти множество високотехнічних приладів, зокРАма всяких Солонячних батарей, обігрівачів, телевізорів, телефонів, міно-шукачів, охолоджувачів та множества іних високотехнічних приладів. Також вРАжає обізнаність давніх знатоків з приРАдніми властивостями кристалів та іних матеріалів. Отже технічний РАвень та загальна обізнаність давніх була набагато вищою ніж се є нині, і при всёму сёму можна чітко і ясно відстежити загальну БогоЦентричність, як сёго Писанія так і давнёї культури АРІЙців.

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

Описи літаків,
що їх також можна знайти по всій ЗемьРАї.:
Оскільки висновок, що є наслідком вищенаведених зобРАженій протирече всім нинішнім уявленням о минулому та ставить під сумнів саму значимість нинішнёї цивілізації то знайдуться такі люди, що будуть оспорювати кожне з вищенаведених зобРАженій, але окРАм зобРАженій є і описи літаків і сі описи наявні в багатёх писаннях. Оспорити вищенаведені зобРАженія буде надзвичайно важко, а оспорювати нижченаведені описи — і взагалі подекуди неможливо.
1) Давнёгрецькі опоВіді просто кишать свідченнями о літаючих пристРАях АРевичів («ГіперБоРАїв») – «літаючих людей». Тут всі сВідчення сёго приводитись не будуть, але за бажанням детальніше пізнати сю тему, ви можете пРАчитати пРАці В.Н.Деміна та множества іних дослідників.
2) Та всі РАзОм узяті грецькі тексти, здаються тоненьким зошитом в поРАвнянії з писаніями Давнёї Іньдії. У тих писаніях зокРАма описуються літальні пристРАї, що Сяяли «як Вогонь, серед літнёї ночі» та були неначе «комета в небі», їх «рухала крилата блискавка, і всі небеса були освітлені, коли вона пролітала по них».
Описується і внутрішня будова великої кількості літальних пристРАїв, і зокРАма.: «Сильним і міцним має бути ёго тіло, зроблене з легкого матеріалу, подібне до великого птаха, що летить. УсеРАдині слід помістити пристРАй зі ртуттю і з підігрівальним пристРАєм під ним. Користуючись силою, що криється в ртуті й ствоРАє вихор, людина що перебуває в сеРАдині сёго засобу пересування, може пРАлітати по небесах найдивовижнішим чином….»
Описується і зовнішній вигляд великої кількості літальних пристРАїв, і зокРАма.: «Се був величезний й стРАхітливий повітРАний засіб пересування, зроблений з чорного заліза….
Він був оснащений пристосуваннями РАзташованими в потРАбних місцях. Ні коні, ні слони не везли ёго. Ёго рухали пристРАї, які були завбільшки зі слонів….» Взагалі ж якщо детально вивчити Віди о літальних пристРАяї (хоча б ту їх частину що збеРАежена іньдійцями), то таке поняття як «НЛО» («Невпізнаний Літаючий Об’єкт») – зникає взагалі. Бо людина зВідавша ті Віди, на їх основі, зможе впізнати і охаРАктеризувати, будь-який літальний пристРАй, що може існувати у ВсеСьВіті. Згадуються тут і РАслинні літальні пристРАї (по іньдійськи «пушпа-вімани») які можна вирощувати як РАслини. У індійських текстах повно опоВідей о літаючих пристРАях які там навіть переРАховуються:
«грохочучі летючі коляски з людьми в сеРАдині»; «небесні колісниці»; «капотаваї»; «літаючі міста»; «віМани»; «пушпа-вімани»; та багато іних…. Були і детальніші і малёвничіші оповіді, але щоб їх всіх написати знадобиться книга з багатёх томів…. Слід відзначити, що як свідчать індійці вони переважно не виготовляли ті літальні пристРАї, а лише бачили їх: у дії, ззовні, зсеРАдини, і інколи їх навіть возили на них…. Описи літальних пристРАїв найчіткіше явлені у РікВеді, РАМаЯні та Віманіка-Шастрі.
3) Давнёкитайські писанія також достатнё ясно описують літальні пристРАї, і культуРАю що виготовляла і викоРАстовувла ( вони їх звали Чі Хун) ті «повітРАні екіпажі» близько 4 000 літ тому…. МіРАзнавець китайської династії Хань навіть сам виготовив щось подібне до вертолёта. І подібне описується у рукописі алхіміка Ко Хуіня, приблизно 1689 р.т.
4) Минулознавець Уїльям Дейл встановив, що давні єгиптяни (їх князі) літали на повітРАних кулях і планеРАх, приблизно 5225 – 4000 р.т. (ДавнёСловянські оповіді о літаючих пристРАях тут не приведені не тому, що їх нема а тому, що їх обсяг занадто великий для сёго короткого обзоРА.)

Тут же слід сказати, що високоРАзвинена культуРА мала мати не лише літаки, вона мала мати і іні технічні досягнення, засоби спілкування, засоби пересування, військову техніку та множество іних технічних досягнень, а якщо такі досягнення були то мають бути і свідчення. Свідчення є і вони зібРАні СьВященоСлужителя-ми РАхМанської ТРАдиції Шлях СААГАСТА, починаючи з МаРАкіЯна СваСлава Вhпúщ|цьського, і вони надруковані нами у книзі «РАтая. Гіперборея». Також слід зазначити, що під дією приРАдніх впливів матеріальні свідчення наявності техніки швидко руйнуються. Так бумага знищується за 2 — 6 тижнів, картон – 3 місяці — 2 літа, одяг\хлопок – 5 місяців — 2 літа, фарбоване дерево – 10 — 40 літ, пластиковий пакет – 10-20 літ, пластмаса — 50 літ, гумове взуття – 50 — 60 літ, асфальт – 40 — 75 літ, консервна пляшка – 75 — 100 літ, алюмінієва фольга – 100 — 250 літ, залізо (в морі) – 200 — 400 літ, цегла – 100 — 500 літ, пластикова пляшка – 400 — 500 літ, мідні сплави (в морі) – 400 -800 літ, нержавіюча сталь –500 — 1000 літ, скло – 500 — 1000 + літ, споруди зведені з каменю (у воді) – 10 000 літ, а від загибелі РАти в водах Північного океані пройшло вже близько 24 000 літ тож тих доказів технічної могутності АРЕвичів, що збереглись не замало, а навіть забагато.
Але знову ж таки слід сказати, що основою давнёї культури була не техніка а ВіРА, та Служінія ВсеВишнёму НадБОГУ РА. Сау РА !!!!

Остальное будет в готовящейся к изданию книге…..