ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДРАВИДОВ_ ПОХОДЖЕННЯ ДРАВІДІВ_ ORIGIN Dravids

Ведические и околоведические тексты описывающие происхождение, житие и вознесение ДРАвидов….


Основная страница о ДРАвидах (нажмите на эту надпись чтобы перейти)

Ведический текст о происхождении ДРАвидов (на УКРАинском языке)
В ПРАдавні давні часи в одному зі СьВітів числа дев’ять* де РАзвиток йшов не по колу, а по ПРАмій, місцеві АРевичі задумали так, щоб жити в одному тілі стільки скільки буде жити їх СьВіт і навіть тамтешні боги й антибоги не могли протидіяти їм.
Там було два основні АРевицькі князівства. І одне з них пішло від іного, що було стАРшим та первинним. Вони ворогували, але коли вирішили об’єднати зусилля то всіма основними і важкими сПРАвами і уПРАвлінням зайнялись стАРші а другорядними і легкими ділами зайнялись молодші.
Після неймовірно важких діяній сим АРевичам під уПРАвою Князя ДРАВіда вдалось дістати особливу силу з простору їх СьВіту, і ся сила могла позбавити їх від необхідності зміни тіла на протязі існування їх СьВіту — 9 080 333 000 100 999 000 земних літ.
Молодші під рукою свого князя предали стАРших і коли сила була добута вони захопили її та застосували її для себе, але оскільки сієї сили було дуже багато то вони не лише змогли позбутися від необхідності міняти тіло, але і змогли дістати надзвичайну могутність у всіх наПРАмках.
По сёму вони напали на стАРших і була могутня битва. Лиш через сили взяті від добутої сили вони змогли перемогти стАРших і знищили більшість з них, а далі пішли добивати іних суперників.
Так поки молодші підкорювали собі всіх жителів свого СьВіту малочислені залишки стАРших збудували 18 КсіМагаГайєСваДхаЛіКРАй і почали тікати зі свого СьВіту, але молодші почали їх переслідувати.
Невідома подальша доля більшості КсіМагаГайєСваДхаЛіКРАй, але одній вдалося дістатись нашого СьВіту. Се був СьВіт числа чотири, а не дев’ять як їх, але ДРАВіди вже немогли далі тікати по безмежностях безпросторості тому і вирішили поселитись в нім.
Вони сотвоРАли змінюючий прохід і поставили ёго в діру у оболонці нашого СьВіту. По сім вони пройшли через нёго і тіла їх стали подібними до наших.
Коли їх СьВіт був молодим то наш СьВіт загинув, а потім і знов відРАдився, а коли се вони прийшли до нашого СьВіту то він був дуже юним. ДРАВіди же були мудРАї і Славнії.
РАта сёго СьВіту також відновилась і ДРАВіди прийшли і сказали, що хочуть її очолити бо вони є і стАРшими і мудРАйшими. РАта взмолилась ко АРІЮ і він прийшов і сказав, що ДРАВіди є хоч й Славні, але се не їх СьВіт, а прийшовши в гості слід прийняти умови господАРя, а не ставити свої.
ДРАВіди отРАмали можливість засновувати в сёму СьВіті, і зокРАма в сій галактиці, свої поселення і уПоРАдочити їх в державу, але вони мають коРАтись РАті і поступово зливатись з рештою АРевицького населення сёго СьВіту, і в перву чергу наших галактик.

ДРАВіди принесли до нашого СьВіту мистецтво руцидіянія (техніки), бо до них тут небуло руцидіянія, а була МанКоРАя та договір.*

Наш СьВіт здався ДРАВідам цікавішим від їх і вони почали досліджувати ёго і всіх наПРАмках матеріальної будови. Вони відПРАвляли множества коРАблів, що досліджували все нові й нові галактики. Вони сТАРРАлись налагоджувати дружні відносини з АРевичами чи іним населенням тих галактик. Коли ж вони знаходили незаселені галактики які можливо було заселити то заселяли їх і ПРАкладали іним АРевичам туди шляхи***.
Але в деяких галактиках вони стикались і з ворогами, що інколи мали технічну могутність співставиму з їх власною. Так через ДРАВідів о нашій галактиці (та іних галактиках заселених АРевичами та народами АРевицького кола) дізнались КАНКИ («ікхіньёзацейвехе» — в іній транскрипції), Тьмящтви, ГАнтАРи, Кумти, Спільні, Хіманти, Сумінатвани, та іні вороги з якими згодом сим же ДРАВідам та й всім АРевичам доводилось воювати.
Найбільше шкоди АРевичам завдали ГАнтАРи, хоча наймогутнішими з них є КАНКИ, яких АРевичам взагалі невдалось перемогти, а лиш відігнати.
Пізнавши сей СьВіт в матеріальному плані на стільки на скільки се лиш можна втіленій живій істоті ДРАВіди зРАзуміли, що тонкоматеріальна складова набагато могутніша за грубоматеріальну складову, і відтак почали вивчати і опановувати тонкоматеріальні сили.
Коли ДРАВіди прийшли в наш СьВіт та стали ёго досліджувати то їхнім іменем стало «ВідіШьянти».
Пізнавши тонку матерію на скільки на скільки се лиш можливо втіленій живій істоті ДРАВіди зРАзуміли, що тонкоматеріальна складова — ніщо, в ПоРАвнянні з Духом. А відтак почали вивчати Істинну Суть всёго — Дух.
Коли ДРАВіди пізнали понкоматеріальні секрети то їхнім іменем стало «ПсіШьянти».
Коли ДРАВіди почали вивчати Духовність то їхнім іменем стало «ЯнШьянти».

Ще за довго до часів ПРАМисла від основних ЯнШантів відділилась частина, що поміняла тепло на холод і Агонь на лід, і сі ЯнШанти стали жити під водою, об’єднавшись з данавами. Вони стали деманами і ДРАВіди та АРевичі воювали з ними і перемагали їх.
ДРАВіди любили ЦеНТРА Галактики, сі ж відщепенці втекли на узбіччя Галактик та в міжгалактичні простори, чи під воду на давніх обжитих земях, чи таких важливих уПРАвлінцеських ЦеНТРАх як ЗемРАя.

В ході Духовного самоусвідомлення ДРАВіди пізнали свою суть — ІСКРАю та ВсеВишнёго РА, як Головного Агня, що поРАдив всі сіІСКРАї, згодом вони пізнали РА і Шлях до Нёго, а від так їхнім іменем стало «ДРАВіди».
Значна частина ДРАВідів повернулась до Духовного СьВіту.
Іні ж піднялись хоч і на відносно нижчі РАвні буття, але сі РАвні всеодно є набагато вищими за наш РАвень.
Були і такі що піднились ще нижче і стали богами.
Частина ДРАВідів залишилась же й в людських тілах для передачі своїх знаннь іним живим істотам і в перву чергу АРевичам, але й були й такі, що не піднялись просто тому, що не змогли піднятись.
Пізніше сі залишки ДРАвідів доживали свої життя серед АРевичів, чи окРАмими суспільствами в межах АРевицьких держав.

Так за часів Князя ПРАМисла — 36 000 л.т. — ДРАВіди на нашій земі жили окРАмою державою в межах АРевицької імперії.
Пізніше відомо, що ДРАВіди (відомі як ДРуїди) були Духовними Учителями та поводирями АРевичів Європи, також відомо, що на північ від ЦентРА Нової РАтаї була ДРАВідська спільнота, що згодом поділилась на ДРАВлян та ДРАговичів.

* наш СьВіт належить до СьВітів числа чотири.
** Говорячи іньдійською мовою тут була МанТРА і ТанТРА, а ДРАВіди принесли ЯнТРу. З сёго писанія ми бачимо, що Віди ділять суспільства на три типи, і в іньдійських писаніях точно таке ж ділення.
*** Вони встановлювали РАзні телепортаційні системи типу «звіздних врат» через які можна було майже миттєво телепортуватись з одної галактики в іну, і так само в межах галактики з одної земі на іну.

Ведическая песнь о битве ДРАвида (божественного предка) и данава (демона)
Одне проти одного ДРАВід і Данав
І Божественне сяйво і бісячий лід
У сій битві зійшлись, що аж простір кричав
Так Агнем СьВященним б’є мудРАй ДРАВід
Данав у ДРАВіда свій холод кидав

Земь наша здригалась й вода коливалась
Гляділи на се небеса
ДРАВідськая сила над земью здіймалась
Й ніким одолимая не була

Могутність велика бо холоду того
Й СьВященная Слава Агня
ДРАВід діяв силой Агня ВсеСьВятого
Благословили бо онного РАда і РА
ДРАВід не здавався під ворога свого
І холод давнава упирався Славі Агня

Земь наша здригалась й вода коливалась
Гляділи на се небеса
ДРАВідськая сила над земью здіймалась
Й ніким одолимая не була

Так бився жахливо холодний Данав
Хотів же Данав, щоб ДРАВід вмерз у лід
Сю ж силу холодну ДРАВід одолівав
Агонь возпаляв — од Агня син ДРАВід
І сей Агонь в Душі ёго Ясно Палав
Не хоче ж здаватись невідство та й лід
Сей холод кидався й від злості тріщав

Земь наша здригалась й вода коливалась
Гляділи на се небеса
ДРАВідськая сила над земью здіймалась
Й ніким одолимая не була
СьВята і Могутня Велична і Славна є Сила Агня
Мерзенна й холодна завжди є морозная тьма
ДРАВід Славой Сяйний Полум’ям СьВященним
Й від сёго здригалась Вселенна уся
Данавв же холодний і льдом своїм диким
Нема примирення в такому двобої їства
Агонь завжди гріє, він вічно є теплим
А холод невідства тріщить тріском льда

Земь наша здригалась й вода коливалась
Гляділи на се небеса
ДРАВідськая сила над земью здіймалась
Й ніким одолимая не була

Вже лід затріщав
Так Агнем бо долав ёго ДРАВід
У лід був закутий й невідством обвитий данав
І зброя і прихисток онного лід
Іний же Сіяв і в полум’ї СьВященнім палав
Агонь ёго батько і мати бо він є ДРАвід
І сим Агнем він бо палав і сим Агнем він полихав
Агнем запалив він данава низвергнувши лід
І так ДРАВід данава переміг й звільнив !!!!

Земь наша здригалась й вода коливалась
Гляділи на се небеса
ДРАВідськая сила над земью здіймалась
Бо й завжди Могутня і СьВята бо була вона !!!!

Немного о быте ДРАвидов
Зовнішній вигляд ДРАВідів
Голови ДРАВідів найчастіше були більшими за голови АРевичів.
Шкіра ДРАВідів біла.
Очі і волосся їх були РАзними: від СьВітлих до чорних.
Часто вони мали слабке кровозабезпечення і тому часто одягались відносно тепліше ніж іні люди, а таких же умов. Вони звикли жити на космічних засобах пересування, тому носити скафандри, чи іний одяг, що закриває більшу частину тіла для них було звичним і тому вони відчували себе дуже незручно, за обставин коли кількість натільного одягу слід було зменшити.

Одяг ДРАВідів також міг бути від білого до чорного, але іних цвітів ДРАВіди уникали.
Сей одяг був виготовлений з штучних матеріалів і з застосуванням нанотехнологій. Завдяки сим нанотехнологіям ДРАВіди, уПРАвляючи ними думками, могли очищати їх тіла, загоювати пошкодження їх тіл, чи лагодити одяг.
Одяг ДРАВідів був пронизаний всячеськими технічними пристроями, що полегшували здійснення замислів ДРАВідів. Так рукавички ДРАВідів, які вони майже ніколи не знімали були оснащені множеством всячеських пристРАїв. Там були і види зброї і засоби зцілення, і навіть засоби якими можна було різати навіть великі камені і на достатнё великій відстані. Кількість додаткових можливостей наявних в одязі була меншою чи більшою в залежності від нижчого чи вищого РАвня самого ДРАВіда.
ДРАВіди не носили ніяких капелюхів — їх одяг мав капюшони, які вони носили.

Оканта, а за потреби і наручі самостійно, генерували силові захистні поля, що були здатні захистити ДРАВіда майже за всяких умов, а в поєднанні з нанотехнологіями се давало можливість ДРАВіду і навіть знаходитись у відкритому космосі без скафандру: захистне поле захищало ДРАВіда від всіх видів шкідливого впливу зовнішнёго середовища, а нанороботи (малі подєльшики) виготовляли кисень та переробляли відПРАцёване повітря.

В жодного з народів тих часів у цілому нашому СьВіті не було ніякої зброї, щоб пробити ДРАВідське захистне поле. Се ж поле давало можливості ДРАВідам і літати найдивовижнішим чином. Для полётів воно не застосовувало палива — воно власну силу тяжіння земій та іних об’єктів наявних у світі застосовувало для своїх потреб. ДРАВідські поля були РАзРАховані на 144 000 літ безперервного використання всіх їх можливостей, а відтак могли ПРАцювати набагато довше.

Захистні поля ДРАВідів мали багато можливостей, зокРАма слід відзначити, що один пристрій міг виПРАМінювати з кілька сотень таких полів. Одним полем ДРАВід покривав себе, а в іні поміщав свої голографічні копії, так, що неможна було відмінити де там хто. Сі захистні поля могли виконувати всі ті ж види роботи, що їх може виконувати людина, але ще ліпше, бо вони не могли втомитись, чи пошкодитись.

Зігнувши та зробивши пружнёю задню частину захистного поля ДРАВід міг сидіти на ній як на ідеальному стільці.

ЦентРА нижнёї частини рукавички був оснощений приладом з кристалом, що підсилював приРАдні властивості і давав можливість ДРАВідам зцілювати

Чоботи ДРАВіди носили високі — до чи вище коліна. Сі чоботи також були достатнё оснащені і могли переносити втомленого ДРАВіда туди куди він хоче без ёго на се зусиль. Так само і перед сном ДРАВід міг дати чоботам свій задум і вони на «автопілоті» несли ёго туди куди треба, спеціальними пристРАями вивчаючи особливості навколишнёго середовища та прокладаючи найдоцільніший, безпечний шлях.

Волосся ДРАВіди не стригли, але на відміну від АРевичів вони ёго заплітали в одну чи кілька кіс.
Дуже часто їх одяг був оснащений гнучкою трубкою розташованою вздовж ОСТу, в яку і клали косу.
Коли ДРАВіди проходили обРАд пострижин то вони не зрізали волосся, а лиш видаляли від 18 до 180 волосових луковиць і замішали їх штучними луковицями з яких РАсли золоті та срібні волосини, що збільшувало їх чутливість.

В деяких князівствах ДРАВідів РАзмноження відбувалось завдяки нанітам. Оскільки ДРАВіди і ДРАВідки не хотіли піддаватись тваринним аспектам свого тіла, то щоб зменшити всякі подібні речі вони не вступали в статеві відносити. Свою дружину ДРАВід сприймав в перву чергу як помічницю та співробітницю в ёго наукових ПРАцях. Але оскільки ДРАВіди встановили, що клонування не тягне за собою нічого хорошого то вони не пішли сим шляхом. Вони діяли так, що нанороботи виймали найліпші зі сперматозоїдів і приймали вигляд капсули. Сю капсулу чоловік віддавав жінці і вона ставила її куди треба, а далі нанороботи знов змінювали свій вигляд та переносили сперматозоїд до яйцеклітини.
Через кілька тижнів нанороботи виходили з тіла жінки РАзом з заРАдком, який згодом поміщали до спеціального місця де він виРАстав. Поки заРАдок зРАстав в память поміщали всі знання, що на той час мали ДРАВіди.

Немного о математике ДРАвидов
ДРАВіди ділили Коло на 36 УдГа, кожен з яких ділився на 36 УдНаГа, які в свою чергу ділились на 36 УпУдГа, що ділились на 36 УпУдНаГа.