О МіРАхідьнихъ воРАтахъ — звездные врата славян

Автор: ARIJ RAdaSlav  /  Категорія: Веды, Новини, Письменности, Статті

О МіРАхідьнихъ воРАтахъ

1) Сау РА ! Сва АР ! Гайя Тат ! Скутші Киёвій Слава ! Аз єстесьмь ПерСин¹ і тако Славлю Перуна Отця свого і він бо уздережить десницю свою СьВітую² і кажу полюддю всячеському, аби відали вони, що не Вій і ні Дий не знайшли Слави тої в якій і донині прибуває Перун Великий.

2) І тако аз єстесьмь син од отця свого он же єстої син од синів РАти БОЖОЇ. РАта же Славить СваРАга нарікаючи Сёго Іменем СААГАСТ і каже, що був Він ближче від неї³. Тако ас пішов Велику КРАЯну КРАВідію шукати. Пішов же асе Доном ПРАВія Славним і дійшовши до СлавіСтану і там був з ТРАтідня по ТРАтідень приходящий і так уСлавивши СьВятині СлавіСтану КРАСного аз продовжив іти, але відтак шляхом РАТема.

………………………………………………………………………………………..

3) І настав кінець дня тридев’ятого од ізходу со СлавіСтану Ясного і зачав ас Славити БОГА ВсеВишнёго як о сім во Славі ВсеДенній Сказано. А по сім же поставив Палицю свою та ліг під нею. По сім же піднявся азме і зачав ас Славити БОГА ВсеВишнёго як о сім во вінці Слави ВсеДенної Сказано. А відтак учулося, що бики з возами ідуть. Аз приховав палицю свою та став чекати. І угледено мною було яко вози наповнені їхали і чоловіци дивнії коло возів йшли. Тако чоловіци сі яко чоловіци є іна же суть їхня. І так пішли вони далі азе же за ними ішов і по дню на вечір стали. Асе же заліз на воза взбічного і були там цебори, кхади дожови та глеки серібнії во яких були рідкі Віди та рідке золото. Один же з них великим був і асові можна було там поміститись спорожнивши онного. Так ас Славив Перуна Отця свого і відчував десницю ёго на чолі моїм. ПРАСлавляв же азе й ПРАвія Отця всіх Отців і синів і Він грів мене Агнем Своїм.

 

¹ ПерСин — жрець Перуна

² Можна РАзуміти і як СьВяту і як СьВітлу.

³ Північніше

 Се означає дев’ять днів дев’ятиденного тижня.

 на захід

 — молоко,                  — топлене коРАв’яче масло.

4) Так же минули дні і аз став відчувати, що зняли мене з воза і понесли. Так несли недовго і ас відчув дзвін кол-о-колів а далі аз став відчувати неописуєме і тіло моє та покриття задумів¹ стали змінюватись, хотілось вити та ас зміг мовчати бо сі істот можуть бути деманами, а демани відмінні від людей бо вони їдять плоть турову та манову².

………………………………………………………………………………………..

5) По сім аз почув слова чужі, але зміг вРАзуміти їх суть здивувавшись аз почав думати і пізнав, що в мене в умі повно відомостей і сі відомості повністю описують житіє на земі далекій і дуже холодній. Там повсякчас є зима і та є лютіша за всі наші зими і люди самі там подібно як ж з лёду. Сі звуть бо себе кха-ма-тах-ма-ёдза. А задумавшись аз пізнав з пам’яті нової о Дха-жі-лм Ж-др-го-гн і очевидно що через се мене і пронесли.

6) З їх слів аз зРАзумів, що умні дошки оповістили їх о тім, що вони пронесли зайву живу істоту і вони підійшли до мене і виявивши зупинили так, що аз неміг ворушитись. Їх тіла мали такий же вигляд як і моє тіло після зміни. З нової пам’яті ас знав, що так виглядають всі на сій далекій земі. З всёго випливало, що аз перенесений був саме сюди, бо о сім казав і вигляд місцевості. Солонсе же тут ПРАЯвляється далеко, а Солонце що ПРАЯвлене яко Князь Наш³ тут і взагалі угледіти важко. Дня тут нема, але ніч лиш постійна і інколи вона темніша від нашої, а інколи вона СьВітліша. Нашого ПРАвія оної звуть Да-РА Ма-Zа, що означає «ЗВізда Початку», але нині тілесо моє було повлочене до повелителя їхнёго і се є так. І так по сім мене принесли до повелителя їхнёго і оповіли ёму о тім, що сталося. І він почав мене питати о тім, хот азь є такий — асе же відповідав ёму так як все і було. І он присудив тако аби був азе тут до прийдешнёго походу їхнёго до РАти Славної за дарами коРАви — Матері Вселельської. По сім же повернуть мене до Отчизни, що так по тому і сталося.

 

¹ Одне з тонких тіл людини

² Сей запис свідчить, що демани більш за все люблять коров’яче (бичаче) та людське м’ясо. Тут же сказано, що демани відмінні від людей тим, що вони є м’ясоїдами.

³ Солонце нашої Солонячної системи            Солонце

7) Але питав аз же у повелителя того о тім на що їм є молоко, сотваРАг та онниї дари коРАв’ячі яко тіла їх всячеськи іними є од нас. Он же одповів, коРАва є СьВята і вона є мати, а відтак суть вияв Слави РАдхи ВсеСлавної і Вона є Мати богам, і СьВятим, і князям, і АРевичам, і кха-ма-тах-ма-ёдза-гим-ха, і РАКшасам і деманам всячеським. І хто відає се — сей є істинним мудРАцем — противник же є безумцем та самогубцею.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8) Тако по сім ще побув аз на земі той дивной і настав час довгожданний і уСлавив аз Перуна і ПРАвія бо од суть вернусь асе до мїРА свого і вклонюсь перед отцями своїми. Так постився асе і не лягав на лід цвітний бо се так кха-ма-тах-ма-ёдза їдять і відклав аз Наймиста їхні, але взяв свої і так підвели мене до  Дха-жі-лм Ж-др-го-гн і так се знову сталося, що азе почав відчувати неописуєме і тіло моє та покриття задумів¹ стали змінюватись у сяйві та русі Дха-жі-лм Ж-др-го-гн а по виході з Дха-жі-лм Ж-др-го-гн тіло моє знову стало людським. Вийшовши аз був на галявині між множества боліт і се єстє РАдна РАта-РАса СьВята. І пішли кха-ма-тах-ма-ёдза-гим-ха акі людям подобнії стали а со оннимі і шам-ді-на-па, що бикам уподобились і так до них вози прив’язали і по стезях між боліт їх повели плоти перед ними підкладаючи та древа повалені.

9) Поглядів же асе на Дха-жі-лм Ж-др-го-гн, що тут стояв і он був іним від того що на земі лёдяній і написи на нім були наші і там же РАвни асе вглядів і РАвни сі бо казали, що се єсть хід, що єднає СьВіти і яко відаєш куди бо хочеш іти то поклонись стопам богів великих, що уПРАвляють земями тими….

 

Дослівя

1) Слід взяти до уваги те як о собі пише сей жрець Перуна. Він Славить РА, АРІЯ, Тота, Скитію Київську і Перуна та повідомляє о тому, що є жерцем Перуна, але навіть не повідомляє свого імені, що свідчить о відсутності егоїзму у сёго жерця.

Імя сёго жерця можна дізнатись лиш по напису вздовж ёго писання. І то сей напис явно здійснений кимось іним, о чім свідчить різниця стилів письма. Там написано «Се писано ПерСином РАвіхом МагаСлавом сином Первідовим во літо седьме од побРАтання Скитії Київської та Русі Малої». Коли відбувся сей союз точно невідомо, але очевидно близько 2000 — 1800 літ тому бо потім Русь — Князівство, засноване Князем Русом сином Богумира повністю зрослась зі Скитією Київською, а ще пізніше князівський РАйд Русів захопив владу в Київі і так зникла Київська Скитія і з’явилась Київська Русь.

Але важливо тут відзначити інше, що будучи жерцем Перуна РАвіх ПРАСлавляв РА, АРІЯ і Тота, а отже на той час культ Перуна ще не відділився від Відичеської ТРАдиції, а жерці сёго культу ПРАСлавляли РА і Перуна, як слугу РА.

 

9) Очевидно сі міжМіРАні воРАта мали щось на зРАзок пульту уПРАвліннія де були оБРАзи богів і щоб сі воРАта активувати слід торкнутись стіп оБРАзів тих богів, бо як відомо кожній земі планеті покровительствує якийсь бог.

 

 

Відомості о наявності таких «ворот» є дуже цінними в зв’язку з осмисленням того чому в давнину було поширене пласке троїчне бачення СьВіту. Так більшість давніх ТРАдицій що є похідними з Відичеської поділяють весь СьВіт на 3 частини: 1) Вищі оселі богів і СьВятих — небеса; 2) Оселі людей і істот подібних людям за РАвнем РАзвитку — земь; 3) Нижчі оселі деманів — підземья.

В такому випадку всі місцевості населені людьми відносять до поверхні земі, як маленькі області в які можна прийти пішки, недивлячись на те, що сі області відділені велетенськими відстанями з планетарної точки зору.

 

З точки зору середнёвічних християн, саме припущення о тому, що можна поговорити одній людині, що живе скажімо на УКРАЯні з іною людиною, що живе скажімо в Англії, Іспанії чи Америці — за допомогою якогось маленького пристрою (телефону) здавалось єрессю, окультизмом та сатанизмом, але заРАз телефон є майже в кожного з нас. Так само як і телефон скоротчує відстані для нинішніх людей — так і міжМіРАні воРАта дозволяли нашим сприймати поверхні всіх земій (планет) як одну пласку земь бо для простих АРевичів, за звичайних умов, небуло ніякої необхідності літати на ті земі, достатнё було лиш набРАти ПРАввелиний «номер» і вони переміщались куди хотіли.

 

В Відах описується, що Ксенес АРДжаЗемі (планети невідомої нинішній науці) посилав по СьВіті СваДхаЛіКРАі та іні засоби міжземьного (міжпланетного) пересування і коли знаходив земь придатну для життя АРевичів ставив там міжМіРАні воРАта і далі вже на сю земь можна було ходити «пішки» з будьяких іних міжМіРАних воРАт просто знаючи ПРАввелиний «номер».

 

МіжМіРАні воРАта мали коло з 64-а знаками ділянками поділеними надвоє. Одна (більша) половина ділянки містила ОБРАз бога відповідального за сю ділянку, а менша половина ділянки містила 18 удільних клавіш набору.

Віди СьВідчать, що за допомогою міжМіРАних воРАт можна було переміщатись як в межах сієї Галактики, так і в іні Галактики, а можливо навіть і в іні СьВіти.

Але також слід відзначити, що очевидно в залежності від місцезнаходження кожної окРАмо взятої земі знаки на воРАтах могли бути відмінними, міг бути відмінним і їх поРАдок, бо очевидно вони позначали суЗіРРя (коли йшлось о переміщенні по Галактиці) та Галактичні скупчення (коли йшлось о переміщенні з Галактики в Галактику).

Оставить комментарий