ДРЕВНИЕ ВЕДИЧЕСКИЕ ПИСЬМЕННОСТИ СЛАВЯНАоумАРАсия — Изначальный Славянский Ведический прототип Кириллицы…. Изначальное Буквенное ОБРАЗНОЕ Письмо Славян

Летица — прототип Глаголицы (как и из чего создавалась Глаголица)

Летица (Літиці, Летіца, Літіца, Літата) — древняя Ведическая Письменность Созданная для целей точных наук, близких современным: Астрономии, Астрофизики, Физики, Химии, смежным и производным от них.
Основная идея — отображение энерго-токов и орбит вращения, строения и взаимодействия — тех или иных объектов в окружающей природе и космосе….
Позднее на ее базе христиане создали Глаголицу, как редуцированную версию Летицы….

 

JєдzнаМольва — Лингвоединство — Единый Изначальный Язык, для Единого Человечества

ОБРАзы РА, РАды и богов из ГРАда РАТРА-РАдаГАСТА с Руническими надписями Рун РАдаГАСТА

-Поучения СААГАСТА-

НАЧАЛО ЗАКАТА + высокие технологии в древности

АоумАРАсія – назва одної з АРевицьких ПРАПисемностей. Від неї походить Буквиця/ Кирилиця, частково грецьке письмо, латиниця, та більшість нинішніх писемностей білої РАси….

АоумАРАсія СеКАРІЙська мала 71 Боугву.
В АоумАРАсії СеКАРІЙській Їніть та ІжеІсті замінені місцями і «И» має числове значення 11, (очевидно се внаслідок схожості між написанням Боугви «И» та числа «11».)

АРпикома – назва АРевицького письма скоротчених малюнків («ієрогліфів»)….
Від АРпикома походить Літиця, РАоуниця, Клинопис, скоротченомалюнкові письмена іних племен….
Первинно знаки АРПикома позначали цілі явища та поняття, але згодом зявилась значна кількість знаків для позначення звуків і сузвуччь. В пізні часи співвідношення знаків для позначення явищ і понятть і знаків, що позначали звуки, в РАзних РАзновидах АРПиКоМа було РАзним….

Буквиця – ПРАвельніше Богвиця, чи Боугвиця – назва АоумАРАсії та іних АРевицьких Боугвених (буквених) систем писемності….

Вузливове письмо — АРевицьський РАзновид письма, що складався з вузликів нанизаних на основну нитку.

Глаголиця – трохи спрощена Літиця….

Египетські іерогліфи – РАзновид АРпикома, що був привезений до Єгипту АРевичами 9 – 7 тис. л. т. та зберігався і перероблювався єгипетськими жерцями

Клинопис (Різці, Різцівка) – давній РАзновид АРпикома, що каБРАв клиноподібного вигляду ще в УКРАїні-РАті, згодом бкв занесений до Межиріччя ТигРА й ЄвфРАту і відтоді там хРАнився жерцями.
Від клинопису походить велика кількість писемностей. Клинопис постійно взаємопроникався з іними АРевицькими писемностями, що обумовило в нёму появу знаків неклинописного походження, а знаків клинописного походження в іних писемностях….

Лhтиця – АРевицька ПРАПисемнісь. Походить від АРпикома, і є ёго ПРАдовженням. Мала велику взаємодію з Різцями (Клинописом), подекуди з РАоуницями та Боугвицями….
Пізнім її спрощенням є глаголиця, що інколи також звалась Літицею….

ПРАвВедРАоуниця — один з РАзновидів АРевицької РАоунічної писемності….
Застосовувалась як міжписемністна система передачі ОБРАзів та звуків….
Є спрощенням від всіх АРевицьких писемностей відомих близько 2500 – 2000 л. т.
Писалась на початку АРевицьких Пианнь. Нею писалась назва тої писемності на якій писалось се писання, та дається співвідношення ПРАвВедРАоунічних знаків писемності зі знаками тої писемності.
Була в сёму відношенні подібна до транскрипції в англійській мові, чи до англійської мови в співвідношенні з нинішніми мовами….

Письмо ЗвеніГоРАдського колокола – письмо відоме лиш з одного напису на звенігоРАдському колоколі. Відмінне від іних відомих писемностей та нечитаєме.

РАоуниці — АРевицькі писемності, що походять від АРпикома та Різців (Клинопису) і призначались для швидкого висікання на камені, чи дРАві….
В пізні часи РАоунічних систем писемность РАзвелась величезна кількість, що призвело до появи всім зРАзумілої ПРАвВедРАоуниці (2500 – 2000 л. т.) та ХаРАуниці ( 1500 – 1000)….
РАоунічним є письмо Західних Слов’ян, Венед, етРусів, германців, та скандинавців….
Від РАоуниці частково походять деякі системи писемності Середземномор’я, частково грецьке письмо та латина….

Таври — РАзновид АРевицької писемності, що вібРАв в себе ознаки РАзних АРевицьких писемностей.
Таври наносились на поверхню за допомогою розжареної залізної палички на кінці якої знаходилось дзеркальне відобРАження сёго знаку.

ЗвуковI переходи

Голосні переходи
1) Аоумійський: А↔о↔у
2) АРІЄйський: t↔h↔@↔е
↕ ↕
І О↔У
3) Аоійський: А↔О↔Ú↔R↔И↔І↔Ї

ПриГолосні переходи
1) Вестійський: V: У↔В↔Л.
2) В ↔ Б ↔ П ↔ K
↕ ↕
Ф ↔Т ↔
3) Д↔Z↔З↔S↔С↔Ш↔Щ
↕ ↕ ↕ ↕
↕ Г↔Ж↔ Ц Ч↔Ш
↕ ↕ ↕
Т Т К ↔ £
) К↔Г↔Х
) РАвійський: R

РА

М ↔ Л ↔ Н

V
(У↔В↔Л)
↕ ↕ ↕
голосні ↔ У В Л

 

— — —

 http://radoslavie.od.ua/prakticheskoe-samoosoznanie.html переход на страницу

Занятия начинаются 28 сентября.
И будут идти далее по воскресеньям.
Звоните 099 34 00 479 !
Буду РАД помочь в Духовном РАзвитии и Самоосознании !

ЗОВ СОКОЛА РОДА _ Предлагаемые темы грядущих занятий

КАФЕДРА ВЕДИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОДЕССКИЙ НАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЧЕЛОВЕКА АРИЙ РАДАСЛАВ

АРИЙ РАДАСЛАВ: ВЕДИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ И КУЛЬТУРА СЛАВЯН: С ГЛУБОЧАЙШЕЙ ДРЕВНОСТИ И В БУДУЩЕЕ