СВята Ведична РАхМанська ТРАдиція «Шлях СААГАСТА»

Знання, що я надаю - це Знання Первісної Духовної Традициії Людства. Древність цих знань сягає далеких тисячоліть, а то і міліонів років. Копаючи далі, їхні витоки можна шукати на попередній планеті - місце якої зайняла Земля, і переродженням якої вона, по суті, є. Але і це не межа, витоки Ведичних Знань сягають корінням самого Інформаційного Поля Всесвіту і до Богів, а також напряму до ВсеВишнього РА. РА і Боги давали нам Знання - Веды.

СьВященноСлужитель АРИЙ РАдаСлав Степанович Сокульський

As (я), АРИЙ РАдаСлав сын Рода Сокола, на протяжении многих лет имел доступ и к хранилищам и к хранителям Ведических Знаний.

Аs постоянно продолжаю изучение, осмысление и переосмысление Ведических Знаний, а значительная часть из скопированных мною писаний еще требуют перевода на современный язык и разработки самой методологии их осмысления и практического использования присутствующих в них данных.

При всей тематической разветвленности и обширности Ведических Знаний, и их всесторонней глубины, сами Веды обозначают эти Знания лишь как ступени к Знаниям направленным на самосовершенствование и Духовное Развитие.