Чому "РАхМанська ТРАдиція Шлях СААГАСТА" ?!?!

Автор: ARIJ RAdaSlav  /  Категорія: Веды
РАта

РАта

Таке питання є ПРАвВельним та обумовленим нинішніми обставинами. Тож на нёго має бути така ж відповідь.

Нині є багато груп, що оголошують себе найголовнішими, найкращими чи найзнаючішими з всіх РАдновірів, вони є в Росії і на УКРАїні та в іних місцевостях і найгірше в тому, що всі ці групи намагаються, прикрито чи відкрито, пожерти одне одного. І поява кожної нової групи веде до її ворожнечі з усіма іними. Є навіть такі групи керівники яких оголошують себе найверховнішими і присвячують цілі уроки в своїх академіях для критики «всіх своїх ворогів».     А все це веде не до зміцнення, а лиш до ослаблення РАдновірчеського Відродження взагалі.  Тому тут слід сказати о перевагах РАхМанської ТРАдиції Шлях СААГАСТА, що зможе оцінити кожна РАзумна людина.

СААГАСТ

СААГАСТ


1) РАхМанська ТРАдиція Шлях СААГАСТА не є однією з неоязичеських систем, що їх нині наплодилось повно. «Офіційно» РАхМанській ТРАдиції Шлях СААГАСТА 7000 літ бо саме тоді Сам ВсеВишній ЯвивСя як СААГАСТ і дав ПоКон-Долі (Юга-Дхарму) на всю ЧатваРАту-Долю (Калі-Югу), але по суті сія ТРАдиція є самою Відичеською ТРАдицією початки якої губляться в тьмах сотень тисяч літ.

В дохристиянські часи саме РАхМанська ТРАдиція Шлях СААГАСТА була основною РАдновірчеською ТРАдицією на території УКРАїни, Білорусі, УРАЛу і Східної Польщі.

2) По нашестю християнства вороги УКРАїни зробили все, що могли для її знищення, але сам СьВятий Князь Данило Галицький заборонив її переслідувати. І так сія ТРАдиція поступово згасаючи існувала до 1939 літа, бо саме тоді комуністи знищили останній хРАм РАхМанської ТРАдиції Шлях СААГАСТА і написали о сім пафосну статтю в своїй газеті де казали що нарешті «знищили останніх диких і дурних язичників».

МаRКіЯн СваСлав Вепьщыцьський

МаRКіЯн СваСлав Вепьщыцьський

1909 літа сієї ери у Львові-гоРАді була надрукована книга МаРАкіяна СваСлава Вепщицьського, в якій він вперше ввів самі терміни «РАдна ВіРА» і «РАдновіри». Від нёго сі терміни взяли Лев Силенко та Володимир Шаян. Від них же сі терміни перейняли всі нинішні новоязичеські та реформоязичестькі групи, що нині звуть себе рідновірами. Сам же МаРАкіян СваСлав Вепщицьський був жерцем (АтАРем — «настоятелем хРАму») РАхМанської ТРАдиції Шлях СААГАСТА, отже сам термін «РАдна ВіРА» (Рідна Віра, Родная Вера) та всі похідні від нёго є власністю РАхМанської ТРАдиції Шлях СААГАСТА.

Володимир Шаян

Володимир Шаян


Лев Силенко

Лев Силенко

Ті же хто взяв се поняття, але не взяв суті РАхМанської ТРАдиції Шлях СААГАСТА, є грабіжниками, подібними до євангельських вовків, що люблять одягатися в овечі шкури.

История родноверия

История родноверия


развитие родноверия

развитие родноверия


РАЯн ПРАвиеСлавъ

РАЯн ПРАвиеСлавъ


3) Недивлячись на всі гоніння РАхМанська ТРАдиція Шлях СААГАСТА сохРАнила множество давніх Відичеських Писаній, що потребують перекладу.

4) Недивлячись на всі гоніння РАхМанська ТРАдиція Шлях СААГАСТА сохРАнила пряму і неперервану Учительсько учнівську наступність з сивої давнини до нинішніх часів.

5) РАхМанська ТРАдиція Шлях СААГАСТА сохРАнила всю Відичеську чистоту і Велич. Саме РАхМанська ТРАдиція Шлях СААГАСТА є найчистішою з усіх духовних ТРАдицій бо виконує все те, о чім іні лиш кажуть.: християнські писанія кажуть: неубий, але вони влаштовували інквізиції і крестові походи і повсюдно повідкривали множество боєнь де безжально вбивають тварин а потім, «добропорядочні християни» їдять їх плоть порушуючи свою ж заповідь. Подібне ж можна сказати і о іних релігіях, але о сім ми писати не будемо бо о сім і так достатнё писаній і сказаній. Але тут слід сказати о одій заповіді написаній в «Славяно-Арийскиє Веди. Книга Третья. Інгліізм.», що її «Інгліістична Церква ПРАвославних Старовірів Інглінгів» приймає, за СьВященне писаніє, а саме о 23-ій заповіді СваРАга «Не пітайтесь пищей с кровію, ібо будите как звери дікіє, і болізні многії поселяться в вас. Ви пітайтесь піщей чистою, що расте на полях ваших, в лісах і садах ваших, обретете ви тоді сили многії сили світлії і не настигнуть вас хворі-болізні і мученія со страданіями.»

В своєму виступі в музеї Костянтина Васильєва голова сієї організації різко засудив християн, що за власним бажанням трактують вчення Ісуса і сказав, що неслід слухати всяких проповідників, а слід самому взяти і прочитати як воно є. Але після сих, своїх же, слів, коли піднявся один з ёго слухачів та сказав, що ся заповідь каже о тім, що неможна їсти трупи тварин («м’ясо«), Патер-ДийА. Хіневич сказав, що сю заповідь слід розуміти не так, а так, що можна їсти трупи тварин, але з них слід викачувати кров. В тілі тварин стільки вен та капілярів, що викачати всю кров з тіла неможливо ніяким чином. До того ж в самій заповіді нема ніяких натяків на всякі там кровокачання, очевидно се шановний Хіневич перейняв від іудеїв. З слів заповіді чітко і ясно випливає, що слід їсти лиш їжу, що росте на полях та в лісах і садах, отже тут сказується виключно о рослинній їжі. Се ж підтверджує і наступні слова заповіді де сказується о силах «світлих», а як відомо такі сили виникають в рослинах в процесі фотосинтезу. В Ведах пояснюється, що коли людина вбиває тварину, чи їсть м’ясо вбитої тварини той успадковує всі муки та страждання тої тварини, той же хто не їсть м’ясо вбитої тварини того і не настигнуть мучіння зі стражданнями. А о тім, що поїдання м’яса веде до множества болізней вченні встановили вже давно. Отже ся заповідь має зміст лише коли йдеться о тому, що можна їсти лиш рослинну їжу, а трупи тварин їсти неможна. Але А. Хіневич, як він сам о сім неоднократно казав, любить їсти трупи тварин, до того ж він знає, що коли він буде трактувати сю заповідь у її первинному значенні то лицеміри, що люблять їсти трупи тварин не підуть до ёго послідоників.

Подібне же є і у вченнях іних ёму подібних, але РАхМанська ТРАдиція Шлях СААГАСТА ніколи не йшла і не піде на поступки перед низьминими бажаннями гнилих тіл грішників. Тому ми не поїдаємо трупів тварин, ні в якому вигляді, вступаємо до статевих відносин лиш для зачатія дітей, ніколи свідомо не обманюємо, і не приймаємо жодних речовин, що можуть затьмарити нашу свідомість (алкоголь, наркотики, тютюн, кава, чай, кока-кола, ….). Тому саме наша ТРАдиція є найчистішою з усіх нинівідомих РАдноВіРчеських систем.

6) Лиш РАхМанська ТРАдиція Шлях СААГАСТА має чітку систему, за якій можна виРАхувати істинні імена людини, навідміну від іних груп, що називають за власним бажанням чи за бажанням того, хто нарікає се ім’я.

Наша система РАзРАхунку імен основана на точних науках таких як Звіздовідство, ПоРАдковідство, Зв’язковідство, Числовідство. Таким чином ім’я, що виРАхував один наш СьВященоСлужитель для людини буде збігатись з іменем, що для неї виРАхують іні знаючі СьВященоСлужителі нашої ж ТРАдиції.

І се ім’я буде впливати на данну людину найліпшим чином з поміж усіх можливих імен, що доведено дослідженнями за методом Масаро Емото.
7) РАхМанська ТРАдиція Шлях СААГАСТА єдина може пояснити суть, походження та взаємозв’язок Відичеських СьВят. І лиш СьВященоСлужителі нашої ТРАдиції можуть ПРАводити СьВята за Суттю давніх Канонів.

8.) РАхМанська ТРАдиція Шлях СААГАСТА єдина може пояснити походження взаємозв’язок та суть і значення Рун, Глаголиці (Літиці), АРПиКоМа (Ієрогліфів), АоумАРАсії та похідних від неї писемностей зокрема кирилиці.

9) РАхМанська ТРАдиція Шлях СААГАСТА се єдина з нинівідомих ТРАдицій, яку заснував Сам ВсеВишній, та яку самі Веди РАдять для нинішніх часів.

РАТРА

Нині кажуть, що всі шляхи однакові, і що всі вони ведуть однаково до Бога. Але тут слід зауважити, що і честна ПРАця і грабіжництво також однаково ведуть до грошей і навіть грабіжництвом можна досягти грошей швидше і більше ніж честною ПРАцею, але слід також зауважити, що честний ПРАцівник здобуває шану та повагу від усіх оточуючих, а грабіжник здобуває ганьбу псячу та місце в тюремній камері. Отже не лише кінцева мета, а і шлях її досягнення є надзвичайно важливими.

От подумайте.: У вас є друзі і вони прийдуть до вас о першій годині ночі. Чи будете ви РАді їх приходу ? І чи будете ви РАді приходу ваших друзів коли вони прийдуть до вас навіть в ясний день, але ввійдуть до вашого дому не через двері, а розберуть для сёго стіну ? Сумніваюсь що се принесе вам задоволення !

Але погодьтесь, що коли ви запросите своїх друзів в гості і вони прийдуть у потрібний час то ви будете РАдітит.

Так само і Шлях до РА. Є Шлях який ВсеВишній РА дав АРевичам, щоб вони прийшли до Нёго. І коли люди йдуть до ВсеВишнёго РА сим Шляхом через двері ТРАдиції то ВсеВишній РА буде сим задоволений.

Але коли ви вигадаєте свій шлях до РА і задумаєте для сёго «розбирати стіну Божого Дому» то сумніваюсь, що ВсеВишній буде з сёго задоволений.

РАхМанська ТРАдиція Шлях СААГАСТА се Єдина з нинівідомих ТРАдицій, яку заснував Сам ВсеВишній, та яку самі Веди РАдять для нинішніх часів, тому лиш йдучи сим Шляхом до ВсеВишнёго можна дістатись до Нёго і принести сим задоволення і Ёму і собі.

Се є ПРАвда і Істина !!!! Во Слову ВсеВишнёго ПРАвія ІстанБОГА РА !!!!

І навіть коли для когось така ПРАвда є гіркою, всеодно її слід прийняти, для свого ж блага, так само як і больна людина приймає гіркі ліки для свого одужання.

новый расвет

новый расвет

Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам

Комментарии к данной записи закрыты.